آموزش موهو

Moho Tutorial
تصویر شاخص

معرفی قسمت های دوره جامع آموزش طراحی تراکت

جهت مشاهده معرفی کامل هر قسمت روی آن کلیک نمایید.

ما در این قسمت از آموزش موهو  به معرفی این دوره خواهیم پرداخت.

 

ما در این قسمت از آموزش موهو  به آموزش نصب نرم افزار خواهیم پرداخت.

ما در این قسمت از آموزش موهو  محیط نرم افزار را به شما معرفی می کنیم و شما با همه پنجره ها و پنل ها آشنا خواهید شد.
و هم چنین شما با منوهای اصلی نرم افزار آشنا خواهید شد.

ما در این قسمت از آموزش موهو  محیط نرم افزار را به شما معرفی می کنیم و شما با همه پنجره ها و پنل ها آشنا خواهید شد.
و با Workspace و پلت های نرم افزار انیمه استادیو به خوبی اشنا خواهید شد.

ما در این قسمت از آموزش موهو  محیط نرم افزار را به شما معرفی می کنیم و شما با همه پنجره ها و پنل ها آشنا خواهید شد. و هم چنین با ابزار پنل Tools  اشنا خواهید شد.

ما در این قسمت از آموزش موهو محیط نرم افزار را به شما معرفی می کنیم و شما با همه پنجره ها و پنل های Tools  و نوار زمان  آشنا خواهید شد.

ما در این قسمت از آموزش موهو با ابزارهای طراحی آشنا میشویم و شروع به طراحی خواهیم کرد.و هم چنین با ابزارهای پنل Draw شروع به کار می کنیم.

ما در این قسمت از آموزش موهو با ابزارهای طراحی آشنا میشویم و شروع به طراحی خواهیم کرد.و هم چنین با ابزارهای پنل Draw شروع به کار می کنیم.

ما در این قسمت از آموزش موهو با ابزارهای طراحی آشنا میشویم و شروع به طراحی خواهیم کرد.و هم چنین با ابزارهای پنل Draw شروع به کار می کنیم.

ما در این قسمت از آموزش موهو با ابزارهای طراحی آشنا میشویم و شروع به طراحی خواهیم کرد و هم چنین با ابزار رنگ امیزی اشکال طراحی شده با ابزارهای Draw اشنا خواهیم شد

ما در این قسمت از آموزش موهو با ابزارهای طراحی آشنا میشویم و شروع به طراحی خواهیم کرد و هم چنین با ابزار رنگ امیزی اشکال طراحی شده با ابزارهای Draw اشنا خواهیم شد

ما در این قسمت از آموزش موهو با ابزارهای  پنل Draw آشنا خواهیم شد.در این قسمت ما به خوبی با ابزارهای این پنل کار خواهیم کرد تا درک درستی از این ابزارها به دست بیاوریم.

ما در این قسمت از آموزش موهو با ابزارهای  پنل Draw آشنا خواهیم شد.ما در این ویدیو مروری بر همه ابزارهای این پنل که کار خواهیم کرد و درک کاملی از مبحث طراحی در نرم افزار انیمه استادیو به دست خواهیم آورد.

ما در این قسمت از آموزش موهو با ابزارهای پرسپکتیو و همچنین ابزارهای براش آشنا خواهیم شد و کار می کنیم.

ما در این قسمت از آموزش موهو بر اساس آموزش های قبلی شروع به طراحی یک کارکتر خروس می کنیم.

ما در این قسمت از آموزش موهو بر اساس آموزش های قبلی شروع به طراحی یک کارکتر خروس می کنیم.

ما در این قسمت از آموزش موهو با ابزارهای پرسپکتیو و همچنین ابزارهای براش آشنا خواهیم شد و کار می کنیم.

ما در این قسمت از آموزش موهو طراحی کارکتر خروس را به پایان خواهیم برد و کاملا با طراحی بر اساس وارد کردن تصویر آشنا خواهیم شد.

ما در این قسمت از آموزش موهو با ابزارهای پارتیکل در نرم افزار انیمه استدیو آشنا خواهیم شد و درک خوبی از این ابزار به دست خواهیم آورد.

ما در این قسمت از آموزش موهو با ابزارهای  Workspace آشنا خواهیم شد همچنین با ابزارهای دوربین و نماهای مختلف در نرم افزار انیمه استدیو به خوبی اشنا خواهیم شد.

ما در این قسمت از آموزش موهو با ابزار Bone اشنا می شویم و بخشی از این ابزارها را به شما معرفی خواهیم کرد.

ما در این قسمت از آموزش موهو با لایه های صدا و متن آشنا خواهیم شد و چگونه وارد کردن صدا به نرم افزار را به شما یاد خواهیم داد همچنین با ایجاد متن و ویرایش متن در نرم افزار انیمه استدیو آشنا خواهیم شد.

ما در این قسمت از آموزش موهو با پنجره تایم لاین اشنا می شویم و این بخش را به شما معرفی می کنیم.

ما در این قسمت از آموزش موهو با ابزارهای افکت دادن به طراحی هایی که انجام داده ایم اشنا خواهیم شد.

ما در این قسمت از آموزش موهو با ادامه ویدیو قبلی با ابزارهای افکت بیشتر آشنا خواهیم شد.

ما در این قسمت از آموزش موهو ابزارهای مربوط به افکت دادن را به اتمام میرسانیم ودر پایان این بخش درک خوبی از افکت ها را به دست خواهیم آورد.

ما در این قسمت از آموزش موهو با ابزارهای مربوط به رنگ آمیزی و انواع آن اشنا خواهیم شد و شروع به طراحی یه فضای بیرونی خواهیم کرد.

ما در این قسمت از آموزش موهو ، یک تصویر از نمای بیرونی وارد انیمه استدیو می کنیم و شروع به طراحی از فضای بیرونی بر اساس تصویر می کنیم.

ما در این قسمت از آموزش موهو ، یک تصویر از نمای بیرونی وارد انیمه استادیو می کنیم و شروع به طراحی از فضای بیرونی بر اساس تصویر می کنیم.

ما در این قسمت از آموزش موهو  شروع به طراحی یک شخصیت فانتزی ازروی یک تصویر بر اساس آنچه یاد گرفتیم خواهیم کرد.

ما در این قسمت از آموزش موهو  شروع به طراحی یک شخصیت فانتزی ازروی یک تصویر بر اساس آنچه یاد گرفتیم خواهیم کرد.

ما در این قسمت از آموزش موهو  شروع به طراحی یک شخصیت فانتزی ازروی یک تصویر بر اساس آنچه یاد گرفتیم خواهیم کرد.

ما در این قسمت از آموزش موهو  شروع به طراحی یک شخصیت فانتزی ازروی یک تصویر بر اساس آنچه یاد گرفتیم خواهیم کرد.

ما در این قسمت از آموزش موهو  با لایه سویچ آشنا می شویم و شروع به کار با این لایه خواهیم کرد.

ما در قسمت قبلی از آموزش موهو  حالات چهره یک کارکتر را در لایه سویچ قرار می دهیم و با آنها کار خواهیم کرد.

ما در قسمت قبلی از آموزش موهو  ما با ابزارهای استخوان گذاری Bone آشنا خواهیم شد و شروع به کار با این ابزار بر روی یک کارکتر خواهیم کرد.

ما در این قسمت از آموزش موهو  با ابزارهای استخوان گذاری Bone آشنا خواهیم شد و شروع به کار با این ابزار بر روی یک کارکتر خواهیم کرد.

ما در این قسمت از آموزش موهو  با ابزارهای استخوان گذاری Bone آشنا خواهیم شد و شروع به کار با این ابزار بر روی یک کارکتر خواهیم کرد.

ما در این قسمت از آموزش موهو  یک کارکتری که در انیمه استدیو طراحی شده را وارد می کنیم و شروع به استخوان گذاری و اسکین کردن خواهیم پرداخت.

ما در این قسمت از آموزش موهو  یک کارکتری که در انیمه استادیو طراحی شده را وارد می کنیم و شروع به استخوان گذاری و اسکین کردن خواهیم پرداخت.

ما در این قسمت از آموزش موهو  یک کارکتری که در انیمه استادیو طراحی شده را وارد می کنیم و شروع به استخوان گذاری و اسکین کردن خواهیم پرداخت.

ما در این قسمت از آموزش موهو  یک کارکتری که در انیمه استادیو طراحی شده را وارد می کنیم و شروع به استخوان گذاری و اسکین کردن خواهیم پرداخت.

ما در این قسمت از آموزش موهو  یک کارکتری که در انیمه استادیو طراحی شده را وارد می کنیم و شروع به استخوان گذاری و اسکین کردن خواهیم پرداخت.

ما در این قسمت از آموزش موهو  یک کارکتری که در انیمه استادیو طراحی شده را وارد می کنیم و شروع به استخوان گذاری و اسکین کردن خواهیم پرداخت.

ما در این قسمت از آموزش موهو  با ابزارهای انیمیشن آشنا خواهیم شد و شروع به کار خواهیم کرد.

ما در ادامه  قسمت قبلی از آموزش موهو  با ابزارهای متحرک سازی در نرم افزار بیشتر آشنا خواهیم شد.

ما در ادامه  قسمت قبلی از آموزش موهو  با ابزارهای متحرک سازی در نرم افزار بیشتر آشنا خواهیم شد.

ما در این قسمت از آموزش موهو به شما یاد خواهیم داد که چگونه می توانیم از پروژه های که انجام دادیم در نرم افزار خروجی بگیریم.

0/5 (0 Reviews)

این محصول هیچ محتوایی جهت دریافت ندارد

دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 0 فروش
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آموزش موهو”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قیمت دوره

رایگان

امتیازی ثبت نشده است
چرا مکتب تی وی؟

               

  • آموزش تعاملی
  • سرفصل های آموزشی استاندارد
  • آموزش در حداقل زمان ممکن
  • دسترسی آسان به فایل های آموزش با کیفیت HD
  • ضبط در استودیو و چند مرحله تدوین
  • مدرس متخصص و با تجربه
  • آموزش آخرین نسخه نرم افزار
  • بی نیاز کردن از دوره های آموزشی گران قیمت
مدرس

حمیدرضا روستا

مدرس رسمی موهو
قیمت دوره

رایگان