0
09151637530

کار با مدل های blend 

در این قسمت از آموزش ایلوستریتور می خواهیم در مورد Blend به معنای آمیختگی فرایندی صبحت کنیم  که طی آن حداقل دو موضوع با هم ترکیب میشوند و مدلی را به وجود می آورند که تلفیقی از آنهاست. Blend از موضوعی به موضوع دیگر یا از رنگی به رنگ دیگر رسیدن هست برای مثال سه شکل به این صورت رسم میکنیم و یا ابزار selection آن ها را باهم انتخاب میکنیم. انتخاب شکا های با ابزار selection و به کاربردن ابزار blend روی اشکال در ایلوستریتوردو روش برای blend کردن وجود دارد یکی اینکه از منوی object از زیر مجموعه فرمان blend قسمت make را انتخاب میکنیم. فعال کردن دستور blend از منوی object زیر مجوعه ی blend و انتخاب گزینه make در ایلوستریتوردر روش دیگر نیازی به انتخاب موضوعات نیست و میتوانید ابزار blend را از نوار ابزار فعال کنید بعد از فعال کردن روی شکل یا لبه های آن میتوانید کلیک کنید باید توجه داشته باشید که بسته به اینکه کجای شکل کلیک کنید نحوه blend شدن متفاوت خواهد بود بعد از اینکه روی شکل اول کلیک کردید به ترتیب روی اشکال دیگر هم کلیک کنید تا blend انجام شود. فعال کردن دستورblend از نوار ابزار اعمال روی شکل در ایلوستریتوربرای استفاده از ابزار blend بهتر است که اشکال یا موضوعات خط دور نداشته باشند چون برای خط دور هم حالت bland تعریف میشود و ترکیب خط دور و رنگ زمینه جالب نیست. برای اینکه blend را نسبت به گوشه ها انجام دهیم روی شکل اول از یک گوشه شروع میکنیم و در شکل بعد هم روی یک گوشه کلیک میکنیم. اعمال کردند دستور blend روی گوشه های شکل در ایلوستریتوراگر قصد داشته باشید طرح blend را ویرایش کنید میتوانید با استفاده از ابزار direct selection روی اولین موضوع و آخرین موضوع که کشیدید ویرایش را انجام دهید.

ویرایش طرح blend با ابزاز direct selection در ایلوستریتورتنظیمات مدل blend 

دو راه برای ورود به تنظیمات blend وجود دارد: یکی اینکه بر روی ابزار  blend دو بار کلیک انجام دهیم و option ابزار را باز کنیم از قسمت spacing میتوانیم نوع blend را مشخص کنیم به این ترتیب که اگر smooth color فعال باشد به شما اجازه میدهد که حالت blending را با یک طیف نرم رنگی ایجاد کنید. کادر تنظیمات blend option و گزینه ی spacing برای ایجاد طیف نرم رنگی در ایلوستریتوربا گزینه specified steps میتوانید تعداد گام های میان موضوعات اولیه و ثانویه را تعیین کنید که میتوانید تعداد گام های تکرار را در فیلد تایپی آن مشخص کنید. تعربف تعداد گام های موضوعات اولیه و ثانویه در ایلوستریتوربا حالت specified distance میتوانید فاصله های مشخص را تعریف کنید. حالت specified distance  برای تعریف فاصله مشخص در ایلوستریتور هم چنین میتوانید با انتخاب دو گزینه orientation هم ترازی موضوعات اولیه و گام های مدل blend را با صفحه و مسیر مشخص کنید. دو گزینه orientation برای تزاز بندی گام های مدل blend در ایلوستریتورروش دیگر که میتوانید وارد blend options شوید این است که ابزار blend را انتخاب کنید و در حین نگه داشتن کلید alt  روی شکل اول کلیک چپ کنید. روش دیگر دسترسی به option از طریق منوی object است که قبل آن حتما باید شکل ها انتخاب شوند در این منو از زیرمجموعه فرمان blend میتوانید گزینه blend options را انتخاب کنید. دسترسی تنظیمات blend از طریق منوی object و انتخاب blend option در ایلوستریتور میخواهیم با این مدل یک شکل جدید را ایجاد کنیم ، ابزار rotate را که برای چرخش موضوعات استفاده میشود فعال میکنیم روی قسمتی که میخواهیم نقطه مرکز قرار دهیم ضمن گرفتن کلید alt یک کلیک انجام میدهیم تا آپشن باز شود و زاویه را تعیین میکنیم در ادامه بر روی دکمه copy کلیک میکنیم چون میخواهیم از شکل انتخابی ما یک کپی ایجاد شود. ایجاد کپی از شکل و چرخش شکل با ابزار rotate در نوار ابزار در ایلوستریتورمیتوانیم برای تکرار آخرین حرکتمان در نرم افزار از کلیدهای ترکیبی ctrl+D استفاده کنیم که با اینکار شکل ما به این صورت خواهد شد. کپی شکل با کلید میانبر ctrl+d در ایلوستریتورنکته دیگر در مورد فرمان یا ابزار blend این است که کاربر این امکان را دارد که مسیر blend را تغییر دهد. یک مسیر منحنی دیگر ترسیم میکنیم و برای اینکه بتوانیم مسیر این مدل blend شده خودمان را به حالت منحنی تبدیل کنیم بایستی هر دو شکل مان را انتخاب کنیم. تغییر مسیر blend د رمسیر منحنی د رایلوستریتورسپس در منوی object از زیرمجموعه blend فرمان replace spine را انتخاب کنیم. اعمال فرمان replace spine روی اشکال در ایلوستریتوربا فرمان reverse spine که در زیرمنوی blend واقع شده میتوانید جای موضوعات اول و آخر را روی مسیر تعویض کنید. فرمان reverse spine در زیر منوی blend برای جابه جایی مسیر در ایلوستریتورو با استفاده از فرمان reverse front to back میتوانید ترتیب موضوعات انتخاب شده خودتان را تغییر دهید. تغییر ترتیب موضوعات با فرمان reverse front to back در ایلوستریتور
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *