0
05632462221
لیست مطالب
lign

چگونگی هم ترازی اشیاء در ایلوستریتور

در این قسمت از آموزش ایلوستریتور قصد داریم  در مورد هم ترازی اشیاء صبحت کنیم. برای ایجاد هم ترازی بعد از انتخاب موضوعات از پنل align استفاده میکنیم این پنل در منوی window قرار دارد و از آنجا میتوانید آن ...
stmbol

کار با سمبل ها در ایلوستریتور

در این قسمت از آموزش ایلوستریتور قصد داریم در مورد سمبل ها صبحت کنیم برای اینکه پانل سمبل ها را باز کنیم در صورتی که پانل symbols را در قسمت پانل ها در سمت راست محیط نرم افزار نداشته باشیم ...
jhjhefffect

کار با ابزار scallop و crystallize و wrinkle در ایلوستریتور

در این قسمت از آموزش ایلوستریتور قصد داریم در مورد  استفاده از سه ابزار باقی مانده در مجموعه ابزار liquify صبحت کنیم که میتوانید افکتهایی مثل متبلورکردن و چین و چروک را بر روی موضوعات خود اعمال کنید. ابتدا scallop ...
trandll

تغییر شکل ترکیبی

در این قسمت از آموزش ایلوستریتور قصد داریم در مورد تغییر شکل ترکیبی صبحت کنیم  در ابتدا به کمک دستور transform each  چند شی مختلف را هم زمان و به یک باره ولی با توجه به نقطه مرجع مستقل خودشان ...
eye

کار با ابزار قطره چکان

در این قسمت از آموزش ایلوستریتور قصد داریم کار با ابزار قطره چکان رو به شما معرفی کنیم. گاهی خصوصیات خط دور یا رنگ زمینه یک آبجکت را با صرف وقتی قابل توجه تنظیم کردیم و میخواهیم روی چند موضوع ...
graddffd

ساخت شیب رنگ یا gradient در ایلوستریتور

در این قسمت از آموزش ایلوستریتور قصد داریم روش دیگر برای رنگ آمیزی موضوعات یا خط دور موضوعات شیب رنگ یا gradient میباشد علاوه بر شیب رنگ های پیش ساخته نرم افزار میتوانید از پنل gradient و به کارگیری دو ...
liber

گروه ها و کتابخانه های رنگی

در این قسمت از آموزش ایلوستریتور قصد داریم یک گروه رنگ را در پانل swatches بسازیم و با استفاده از این گروه رنگی شکل یک بستنی کیم را رنگ آمیزی کنیم. برای اینکه این رنگ ها را در پانل swatch ...
pattern

ساخت الگوی رنگی خاص

در این قسمت از آموزش ایلوستریتور می خواهیم در مورد ایجاد الگوی رنگی خاص صبحت کنیم که میتوانیم  این رنگ ها را که به صورت اختصاص  در برخی کارها استفاده میکنیم میتوانیم در پانل swatches به صورت spot color ذخیره ...
۱DT

ساخت رنگ های اختصاصی

در این قسمت از آموزش ایلوستریتور قصد داریم شما را با برخی روش های رنگ آمیزی موضوعات آشنا کنیم بخش پایین در پانل ابزار که در تصویر زیر مشاهده میکنید، امکانات رنگی را ارائه میکند که سریعترین و ساده ترین ...
order

تغییر ترتیب موضوعات

در این قسمت از آموزش ایلوستریتور می خواهیم در مورد ترتیب موضوعات صبحت کنیم د رابتدا سه شکل را روی هم ترسیم میکنیم و قصد داریم ترتیب آن ها را با فرمان arrange تغییر دهیم و جا به جا کنیم ...
1 2 3 8