0
09151637530

Trim Path در افترافکت

در این بخش از آموزش افترافکت  با موضوع trim path در افتر افکت می‌خواهیم در این قسمت تکنیکی به نام Trim Path در افترافکت بررسی کنیم از این قابلیت می‌توان برای ساخت المان‌های متحرک گرافیکی برای ساخت موشن گرافیک‌ها استفاده کنیم. برای شروع کار ابتدا لازم است یک Composition ایجاد کنیم پس از سربرگ composition گزینه‌ی new Composition را انتخاب می‌کنیم و به‌طور مثال یک Composition با نام maktabtv و اندازه‌ی ۱۹۲۰ پیکسل در ۱۰۸۰ با رنگ سفید ایجاد می‌کنیم. حال از سربرگ Layer از قسمت New گزینه‌ی shape layer را انتخاب می‌کنیم و کارمان رو برای trim path در افتر افکت آغاز میکنیم.

گزینه‌ی shape layer از قسمت New در افترافکت

حال در لایه‌ای که در قسمت Timeline برنامه برای ما ایجاد می‌شود می‌توانیم هر شکلی که مدنظرمان است را ایجاد کنیم به‌طور مثال بر روی لیست بازشو این لایه کلیک می‌کنیم و از قسمت Add شکل Ellipse را انتخاب می‌کنیم سپس بر روی ۱ shape layer کلیک می‌کنیم تا در حالت انتخاب قرار بگیرد و دکمه‌ی S را از صفحه‌کلید می‌زنیم در این صورت گزینه‌ی Scale مربوط به شکل برای ما نمایش داده می‌شود حال از این قسمت اندازه‌ی آن را به‌صورت دلخواه تنظیم می‌کنیم.

اضافه کردن یک shape جدید در افترافکت و تغییر اندازه با استفاده از scale

حال از قسمت Add که در لیست بازشو ۱ shape layer قرار دارد گزینه‌ی Stroke را انتخاب می‌کنیم تا برای شکل خط دور ایجاد کنیم با انتخاب این گزینه در قسمت Timeline گزینه‌ی Stroke1 را خواهیم داشت که با استفاده از مقدارهای عددی مربوط به گزینه‌های آن می‌توانیم تنظیمات مورد نظر را اعمال کنیم به‌طور مثال اندازه‌ی آن را با مقدار ۶ پیکسل تنظیم می‌کنیم و رنگ دلخواهی برای آن انتخاب می‌کنیم.

حال برای آن‌که افکت Trim path را بر روی این کار اجرا کنیم  بایستی ابتدا از قسمت Add گزینه‌ی trim path را انتخاب کنیم که در این صورت گزینه‌ی مربوط به آن را در Timeline خواهیم داشت که شامل گزینه‌های End و Start می‌باشد که اگر مقدار هر کدام از آن‌ها را تغییر دهیم مشاهده می‌کنیم که Stroke اعمال‌شده بر روی شکل تغییر می‌کند و با استفاده از علامت ساعت که در کنار این گزینه‌ها قرار دارد می‌توانیم از حرکت Stroke انیمیشن ایجاد کنیم.

به‌طور مثال ابتدا لغزنده‌ی CTI را در ابتدای خط زمان قرار می‌دهیم و درحالی‌که مقدار گزینه‌ی End را با عدد صد تنظیم می‌کنیم با فعال کردن ساعت یک کیفریم ایجاد می‌کنیم سپس CTI را به چند بازه جلوتر می‌بریم و مقدار End را صفر می‌کنیم در این صورت یک کیفریم دیگر ایجاد می‌شود حال CTI را به ابتدای خط زمان می‌بریم و با زدن دکمه‌ی Space از صفحه‌کلید کار را اجرا می‌کنیم در این صورت حرکت Stroke را به‌صورت یک انیمیشن مشاهده می‌کنیم.

تعیین ابتدا و انتها در افکت trim path

برای ایجاد انیمیشن از سایر گزینه‌های موجود نیز می‌توانیم استفاده کنیم به‌طور مثال در ابتدای خط زمان مقدار گزینه‌ی stroke width را با عدد ۳ تنظیم می‌کنیم و با فعال کردن ساعت یک کیفریم ایجاد می‌کنیم و در بازه‌ی بعدی مقدار آن را افزایش می‌دهیم و از قسمت Line Cap نیز حالت Round Cap را انتخاب می‌کنیم حال اگر دوباره کار را اجرا کنیم Animate زیبایی را مشاهده می‌کنیم.

گزینه‌ی stroke width در تنظیمات افکت trim path

حال می‌توانیم ۱ shape layer را کپی کنیم برای این کار این لایه را در حالت انتخاب‌شده قرار می‌دهیم و دکمه‌ی Ctrl+D  را از صفحه‌کلید می‌زنیم در این صورت این لایه کپی می‌شود و لایه‌ی ۲ shape layer برای ما ایجاد می‌شود حال از قسمت Scale اندازه آن را کاهش می‌دهیم تا درون لایه‌ی اول قرار گیرد حال می‌توانیم رنگ آن را نیز تغییر دهیم تا بتوان با استفاده از این لایه‌ها موشن زیبایی را ساخت به‌طور مثال ما رنگ لایه‌ی دوم را تغییر می‌دهیم و مقداری Rotation بر روی آن اعمال می‌کنیم و از کار اجرا می‌گیریم تا تغییرات را مشاهده کنیم.

ساخت دو لایه با اندازه های متفاوت در افکت trim path

حال هر دو لایه را در حالت انتخاب‌شده قرار می‌دهیم و دکمه‌ی Ctrl+D  را از صفحه‌کلید می‌زنیم  تا هر دولایه کپی شوند و سپس مقدار Scale آن‌ها را کاهش می‌دهیم و همچنین مقدار Rotation آن‌ها را تغییر می‌دهیم حال با اجرا گرفتن از کار Animate زیبایی را مشاهده می‌کنیم.

ایجاد لایه های زیاد برای افکت trim path

 حال با مثال های بیشتری برای Trim Path در افترافکت همراه می شویم. به‌طور مثال ما یک مستطیل رسم کردیم و از قسمت Add گزینه‌ی trim path را انتخاب می‌کنیم که در این صورت این گزینه در قسمت timeline  نمایش داده می‌شود و در لیست بازشوی آن نیز یک سری گزینه‌ها وجود دارد که با تغییر مقدار عددی هرکدام می‌توانیم تغییراتی را بر روی شکل اعمال کنیم.

در این قسمت با تغییر مقدار Start و End  متوجه می‌شویم که تفاوت آن‌ها در جهت حرکت می‌باشد اگر مقدار Start را افزایش دهیم مسیر حرکت از راست به چپ خواهد بود و اگر مقدار End را تغییر دهیم مسیر حرکت از چپ به راست می‌باشد و گزینه‌ی Offset را داریم که زمانی کارایی دارد که به Start یا End مقدار داده باشیم به‌طور مثال ابتدا به Start مقدار ۵۰ را می‌دهیم سپس مقدار گزینه‌ی offset را تغییر می‌دهیم در این صورت متوجه نوع حرکت این گزینه می‌شویم.

حال برای ساخت انیمیشن با استفاده از این گزینه‌ها ابتدا مقدار هارا Reset می‌کنیم تا به حالت اولیه برگردند و خط زمان را در ابتدا قرار می‌دهیم حال به گزینه‌ی Start مقدار ۳۰ را می‌دهیم تا تقریباً تا وسط حرکت کند  حال برای گزینه‌ی offset در ابتدا با همان  مقدار صفر یک کیفریم ایجاد می‌کنیم و در چند بازه جلوتر مقدار offset را تغییر می‌دهیم و کیفریم دیگری را ایجاد می‌کنیم حال خط زمان را به ابتدا می‌بریم و کار را اجرا می‌کنیم.

این انیمیشن را برای یک‌شکل ایجاد کردیم می‌توانیم بر روی Shape layer1 کلیک کنیم و حالت دیگری از shape ها را انتخاب و رسم کنیم به‌طور مثال یک دایره ایجاد می‌کنیم حال لیست بازشوی دایره را در حالت انتخاب قرار می‌دهیم و از قسمت Add گزینه‌ی trim path را انتخاب می‌کنیم ما می‌توانیم این گزینه را خارج از لیست بازشوی دو شکلمان ایجاد کنیم تا تغییر آن بر روی هر دو شکل اعمال شود حال برای دایره گزینه‌ی End را مقدار می‌دهیم و با استفاده از ایجاد کیفریم برای گزینه‌ی offset یک انیمیشن هم برای دایره ایجاد می‌کنیم.

حال گزینه‌ی trim path را از داخل لیست بازشوی دو گزینه پاک می‌کنیم و آن را در خارج از لیست شکل‌ها قرار می‌دهیم طوری که بعد از لایه‌ی شکل‌ها قرار گیرد حال هر تغییری که در این گزینه اعمال کنیم برای هر دو شکل اعمال می‌شود و می‌توانیم انیمیشن را برای هر دو تصویر داشته باشیم که از آن را مشاهده می‌کنید.

اعمال trim path برای دو شکل در افترافکت

 حال Shape layer1 را حذف می‌کنیم و باحالت ۵ضلعی یک Shape رسم می‌کنیم و از آن چند کپی ایجاد می‌کنیم و آن‌ها را در صفحه کنار هم می‌چینیم حال با کلیک بر روی گزینه Add حالت trim path ر انتخاب می‌کنیم و آن را بعد از تمام کپی‌ها قرار می‌دهیم. تغییرات بر روی تمام کپی‌ها ایجاد شود حال مقدار Start را کمی افزایش می‌دهیم و با گزینه‌ی offset  برای کار انیمیشن ایجاد می‌کنیم که با اجرای این انیمیشن این شکل را مشاهده می‌کنیم.

ایجاد کپی های 5 ضلعی و اعمال افکت trim path در افترافکت

تمامی کپی‌ها حرکتی مشابه و هم‌زمان دارند. در این قسمت گزینه‌ی دیگری با نام trim multiple shape داریم که شامل دو حالت می‌شود اگر حالت دوم آن را انتخاب کنیم می‌بینیم که حرکت شکل‌ها به‌صورت ترتیبی انجام  می‌شود و دیگر هم‌زمان حرکت نمی‌کنند.

برای آن‌که بهتر متوجه شوید این لایه را حذف می‌کنیم و یک مستطیل رسم می‌کنیم و گزینه‌ی repeater را از قسمت Add انتخاب می‌کنیم  این کار را دو بار انجام می‌دهیم حال برای repeater اول تعداد تکرار را ۵ انتخاب می‌کنیم و از قسمت transform مربوط به آن مقدار position را در راستای محور X ها صفر می‌کنیم و در راستای محور Y ها مقدار را افزایش می‌دهیم تا شکل‌ها زیر هم قرار گیرند حال در repeater دوم تعداد تکرار را ۵ انتخاب می‌کنیم اما در گزینه‌ی position مقدار Y را صفر می‌کنیم و در راستای محور X ها آن را حرکت می‌دهیم که تصاویر به صورتی که مشاهده می‌کنید قرار می‌گیرند.

ایجاد چند مسطیل و اعمال افکت trim path در افترافکت

حال گزینه‌ی contents را در حالت انتخاب قرار میدهیم و از قسمت Add گزینه‌ی trim path را انتخاب می‌کنیم و مقدار Start یا End را تغییر می‌دهیم سپس از قسمت offset انیمیشن اعمال می‌کنیم و برای گزینه‌ی trim multiple shape حالت دوم را انتخاب می‌کنیم حال با اجرا گرفتن از کارمان تغییر این گزینه را به‌خوبی متوجه می‌شویم. خب آموزش trim path در افتر افکت به پایان رسید.

امیدوارم که از آموزش trim path در افتر افکت لذت برده باشید. میتونین نظراتتون رو برای ما کامنت کنید.
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *