0
09151637530

باز کردن و چیدمان تصاویر در نرم افزار فتوشاپ

 باز کردن تصاویر در نرم‌افزار فتوشاپ: برای دسترسی و باز کزدن فایل ها و عکس ها در نرم‌افزار فتوشاپ از فرمان Open در باید استفاده کنیم. برای این کار از سه روش می‌توانیم. روش اول: بر روی منوی فایل کلیک کنیم و گزینه Open را از زیر منوی بازشده انتخاب کنیم. و عکس مورد نظر را انتخاب کنیم و در آخر بر روی کلید Open کلیک کنیم که عکس مورد نظر در نرم‌افزار باز شود.

از سربرگ file گزینه ی open را میزنیم و در پنجره ی باز شده تصویر مدنظر را انتخاب میکنیم و بر روی دکمه ی open کلیک میکنیم روش دوم: استفاده از کلید های میانبر Ctrl+O روش سوم: دابل کلیک کردن بر روی محیط اصلی نرم‌افزار.البته از این روش زمانی می‌توانیم استفاده کنیم که در یک سند یا فایل یا یک تصویر قرار نداشته باشیم. پس از انتخاب عکس و نمایش آن در محیط کار نرم‌افزار مشاهده می‌کنیم که در قسمت بالا عنوانی وجود دارد که معرف ویژگی های تصویر(اسم تصویر،پسوند آن،درصد بزگ نمایی و مد رنگی تصویر) است

پس از باز کردن تصاویر در فتوشاپ در قسمت بالای صفحه یک عنوان ایجاد میشود که بیانگر ویژگی های تصویر می باشد برای وارد نمودن چند تصویر به صورت هم زمان می‌توانیم کلید Ctrlرا نگه داریم و تصاویر مورد نظر را با کلیک کردن انتخاب کنیم. برای انتخاب تمامی تصاویر هم می‌توانیم از کلید Shift استفاده کنیم به این صورت که تصویر اول را انتخاب می‌کنیم و سپس کلید Shift را نگه می داریم و تصویر آخر را هم با کلیک کردن انتخاب می نماییم .به این صورت تمامی تصاویری که بین این دو تصویر وجود دارند هم انتخاب می شوند. همچنین با کلیک و Drag کردن هم می‌توانیم بخشی از تصاویر را انتخاب نماییم. و در اخر هم با استفاده از کلید میانبر Ctrl+A هم می‌توانیم تمامی تصاویر را انتخاب و در نرم‌افزار باز کنیم. برای بستن تصاویر بازشده هم بر روی عنوان تصویر مورد نظر کلیک راست می‌کنیم . از منوی بازشده گزینه Close را انتخاب میکنیم.برای بستن تمامی تصاری می‌توانیم از گزینه Close All استفاده کنیم.

 چیدمان تصاویر در نرم‌افزار فتوشاپ: تصاویر بازشده در نرم‌افزار را می‌توانیم بر حسب ویرایش مورد نظر در وضعیت های قرار گیری مختلف قرار دهیم . ابتدا در حالتی که در محیط کاری نرم‌افزار هیچ تصویری را Open یا باز نکرده ایم دو بار کلیک چپ می‌کنیم تا کادر محاوره‌ای Open ظاهر شود . با کلیک و Drag تعدادی از تصاویر را انتخاب می‌کنیم و بر روی دکمه Open کلیک می‌کنیم تاد تصاویر را در محیط اصلی نرم‌افزار داشته باشیم . پنجره تصاویر را می‌توانیم به دو صورت شناور(Flouting) و یا تمام صفحه قرار دهیم. اگر اشاره گر موس را بر روی Title (عنوان ) تصویر مورد نظر قرار دهیم و با کلیک و Drag کردن آن را در حالت شناور (Flouting) قرار دهیم می بینیم که تصویرما در محیط کاری نرم‌افزار در وضعیت شناور (Flouting) قرار می گیرد.

حالت شناور قرار دادن تصاویر در محیط برنامه ی فتوشاپ چطور می‌توانیم این تصویر را در حالت تمام صفحه‌ی Full Screen قرار دهیم ؟ اشاره گر موس را بر روی دکمه کنترلی Maximize قرار می دهیم و کلیک چپ می‌کنیم. مشاهده می‌کنیم که نمایش تصویر در محیط کاری نرم‌افزار به صورت تمام صفحه ایجاد شد.

نمایش تصاویر به صورت تمام صفحه در محیط فتوشاپ

همچنین با استفاده از کلید کنترلی Restore به محیط کاری نرم‌افزار فتوشاپ برگردیم. اشاره گر موس را بر روی Title (عنوان ) عکسی که در وضعیت شناور است قرار می دهیم و با کلیک و Drag کردن آن را به سمت بالا حرکت می دهیم یک هاله آبی رنگ ایجاد می‌شود

آموزش قرار دادن تصاویر در محل اولیه ی محیط فتوشاپ

حال با رها کردن کلیک چپ مشاهده می‌کنیم که تصویر در محل اولیه قرار می گیرد. برای چیدمان تصاویر در محیط نرم‌افزار از منوی Window استفاده می‌کنیم. اشاره گر موس را بر روی منوی Window قرار می دهیم و کلیک چپ می‌کنیم در منوی آبشاری ظاهر شده با استفاده از گزینه Arrange و تنظیمات مختلفی که وجود دارد می‌توانیم چیدمان را انجام دهیم. حالت اول Tile All Vertically : با استفاده از این نوع چیدمان تمامی پنجره های تصویر را به صورت ستونی، عمودی نمایش می دهیم.

با استفاده از گزینه ی Tile All Vertically تصاویر به صورت ستونی،عمودی در فتوشاپ نمایش داده میشوند با استفاده از اسکرول سمت راست می‌توانیم تصاویر را در پنجره نمایش جابجا کنیم. همچنین با استفاده از اسکرول پایین تصویر هم می‌توانیم تصویر را در جهت افقی جابجا کنیم.

جابه جایی افقی و عمودی در فتوشاپ حالت دوم Tile All Horizontally : با استفاده از این نوع چیدمان می‌توانیم تمامی تصاویر را به صورت سطری، افقی نمایش دهیم.

آموزش فتوشاپ و چیدمان تصاویر به صورت ستونی،افقی حالت سوم 2-up Horizontal : با استفاده ازاین گزینه فقط دو تصویر اول را می‌توانیم به صورت سطری، افقی نمایش دهیم.

نمایش دو تصویر به صورت سطری،افقی در برنامه فتوشاپ حالت چهارم 2-up Vertical: با استفاده از گزینه هم فقط دو تصویر اول به صورت ستونی، عمودی نمایش داده می‌شود.

نمایش دو تصویر اول به صورت ستونی،عمودی در محیط فتوشاپ حالت پنجم 3-up Horizontal: با استفاده ازاین گزینه فقط سه تصویر اول را می‌توانیم به صورت سطری، افقی نمایش دهیم.

آموزش فتوشاپ و چینش سه تصویر اول به صورت سطری،افقی حالت ششم 3-up Vertically: با استفاده ازاین گزینه فقط سه تصویر اول را می‌توانیم به صورت ستونی، عمودی نمایش دهیم.

آموزش فتوشاپ و قرار دادن سه تصویر اول به صورت ستونی،عمودی حالت هفتم 3-up Stacked : با استفاده ازاین گزینه فقط سه تصویر اول را می‌توانیم به صورت فشرده نمایش دهیم.

نمایش سه تصویر اول به صورت فشرده در فتوشاپ حالت هشتم 4-up Stacked: با استفاده ازاین گزینه فقط چهار تصویر اول را می‌توانیم به صورت فشرده نمایش دهیم.

نمایش چهار تصویر اول به صورت فشرده در نرم افزار فتوشاپ حالت نهم 6-up Stacked: با استفاده ازاین گزینه فقط 6 تصویر اول را می‌توانیم به صورت فشرده نمایش دهیم. (اگر تعداد تصاویر بازشده ی ما کمتر باشد این گزینه غیر فعال است و نمی‌توانیم از آن استفاده کنیم.)

نمایش شیش تصویر به صورت فشرده در محیط فتوشاپ حالت دهم Consolidate All To Tabs: با استفاده ازاین گزینه می‌توانیم حالت نمایش تصاویر را به صورت پیش فرض قرار دهیم.

حالت نمایش پیش فرض در برنامه ی فتوشاپ حالت یازدهم Tile : با استفاده ازاین گزینه می‌توانیم تصاویر را به صورت کاشی وار نشان دهیم.

نمایش تصاویر به صورت کاشی وار در فتوشاپ حالت دوازدهم Float in window : با استفاده ازاین گزینه هم می‌توانیم تصاویر را به صورت شناور نشان دهیم

نشان دادن تصاویر به حالت شناور در محیط فتوشاپ حالت سیزدهم Float in All window: با استفاده ازاین گزینه نیز می‌توانیم تمامی تصاویر را در حالت شناور قرار دهیم.

نمایش تصاویر به حالت شناور در فتوشاپ با استفاده از گزینه Mach Zoom می‌توانیم تطبیق بزرگنمایی سایر پنجره ها را بر اساس پنجره فعال انجام دهیم.ابتدا بر روی Tile کلیک می‌کنیم . پنجره فعال ما پنجره گوشه ی بالای سمت چپ است بر روی آن کلیک می‌کنیم و بزرگنمایی را برای این تصویر عدد 100 درصد انتخاب می‌کنیم. ولی برای تصاویر دیگر 66.7 درصد است.

تطبیق بزرگنمایی بر اساس پنجره های فعال در برنامه ی فتوشاپ بر روی Window کلیک چپ می‌کنیم در منوی آبشاری گزینه Arrange و سپس با استفاده از گزینه Mach Zoom می‌توانیم بزرگنمایی سایر پنجره ها را بر اساس پنجره فعال انجام دهیم.

بزرگ نمایی تصاویر در برنامه ی فتوشاپ با استفاده از گزینه Mach Location می‌توانیم تطبیق مکانی سایر پنجره ها را بر اساس پنجره فعال انجام دهیم. و با استفاده از گزینه Mach Rotation می‌توانیم تطبیق چرخشی سایر پنجره ها را بر اساس پنجره فعال انجام دهیم. و همچنین با استفاده از گزینه Mach Zoom می‌توانیم تطبیق بزرگنمایی، تطبیق مکانی و تطبیق چرخشی سایر پنجره ها را بر اساس پنجره فعال هم زمان انجام دهیم. و در آخر هم با استفاده از گزینه میتوانی یک پنجره جدید برای نمایش پنجره جاری یا فعال ایجاد کنیم.

مشاهده تمام دوره های فتوشاپ

آموزش طراحی بنر

54.000 تومان
13

آموزش طراحی تقویم

49.000 تومان
2

آموزش طراحی پوستر

25.000 تومان
33

آموزش طراحی تراکت

79.000 تومان
1

آموزش طراحی آلبوم

54.000 تومان
5
8

آموزش ترکیب تصاویر

47.000 تومان
5
5

آموزش تایپوگرافی

68.000 تومان
34

آموزش روتوش

65.000 تومان
5
7

آموزش طراحی لباس

78.000 تومان
3

آموزش لایت روم

52.000 تومان
2

آموزش فتوشاپ

88.000 تومان
5
33
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *