معرفی مدرس:

خانم پریسا رضایی پور دارای کاردانی انیمیشن و لیسانس ارتباط تصویری بوده و با اشراف مناسب به نرم افزار ادوب انیمیت در این دوره آموزشی به خوبی توانسته اند مفاهیم این نرم افزار را که دارای آموزش های غنی کمی می باشد را ارائه نمایند.

دوره های آموزشی این مدرس: