معرفی مدرس:

  • کارشناسی
    دانشگاه آزاد تهران مرکز
    مهر ۱۳۹۱ – بهمن ۱۳۹۵
  • دیپلم ریاضی-فیزیک
    اردیبهشت (بنیاد آموزشی رسا – بارسا)
    مهر ۱۳۸۹ – مهر ۱۳۹۱

دوره های آموزشی این مدرس: