معرفی مدرس:

آقای محمدرضا معصومی دوره آموزشی پایه نرم افزار ایکس دی را در مکتب تی وی آموزش داده اند و ایشان در زمینه ی طراحی رابط کاربری موبایل و وب تخصص بسزایی داشته اند و در بازار کار به عنوان یکی از متخصصین برجسته شناخته شده هستند.همچنین به علت اشراف مناسب ایشان روی کلیات نرم افزار Adobe XD به عنوان مدرس خود این نرم افزار برای پایه دوره های آموزش رابط کاربری انتخاب گردیده اند.

دوره های آموزشی این مدرس: