معرفی :

سلام من مائده فرهوش هستم، مدیر و سردبیر مجله الکترونیک کافه آسترو و همنیطور متخصص طراحی گرافیکی هستم و مدرس کلاس‌های حضوری و مجازی هم بوده ام.

مدرسه و موسسه‌های آموزشی خرداد ۱۳۹۲ – آذر ۱۳۹۸ ( ۶ سال )

معلم درمدارس، پژوهش‌سرا‌ها، موسسه‌‌ها، و …


کافه آسترو خرداد ۱۳۹۷ – آذر ۱۳۹۸ ( ۱ سال )

تولید محتوا


کافه آسترو مهر ۱۳۹۸ – آذر ۱۳۹۸ ( کمتر از یک سال )

تدریس مجازی نجوم


سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مهر ۱۳۹۴ – بهمن ۱۳۹۶ ( ۲ سال )


کارشناسی

دانشگاه الزهرا (س)

مهر ۱۳۹۰ – مهر ۱۳۹۴ ( ۴ سال )