معرفی مدرس:

خانم فتانه کهن زاد مدرس رسانه آموزشی مکتب تی وی که طراح و دیزاینر شرکت چاپ و بسته بندی نگار بوده و همینطور طراح و صفحه آرا در روزنامه عصراصفهان بودند. همچنین سابقه پنج سال تدریس در دانشگاه و موسسات آموزش عالی رو در کارنامه دارند و  مدیر گروه بخش هنری آموزشگاه پژوهش نگار اندیشه در شهر اصفهان هستند.

دوره های آموزشی این مدرس: