معرفی مدرس:

خانم فاطمه ایران منش در زمینه نقاشی دیجیتال با نرم افزار فتوشاپ تخصص دارند و به طور کلی مهارت های ایشون در زمینه های: تصویرسازی و طراحی کاراکتر ، تکنیک دیجیتال پینت یا همون نقاشی دیجیتال با نرم افزار فتوشاپ است.

دوره های آموزشی این مدرس: