معرفی مدرس:

سلام سارا رجایی هستم متخصص گرافیک که خودم در زمینه محتوای آموزش آنلاین فعالیت دارم و همکاری گسترده ای در رسانه آموزشی مکتب تی وی داشتم.

کارشناسی
دانشگاه دولتی البرز
مهر ۱۳۹۴ – تیر ۱۳۹۸ ( ۴ سال )

دوره های آموزشی این مدرس: