معرفی:

سلام سارا رجایی هستم متخصص گرافیک که خودم در زمینه محتوای آموزش آنلاین فعالیت دارم و همکاری گسترده ای در رسانه آموزشی مکتب تی وی داشتم.

سارا رجایی

کارشناسی

دانشگاه دولتی البرز

مهر ۱۳۹۴ – تیر ۱۳۹۸ ( ۴ سال )