آموزش ایلوستریتور

4.43 7 رای
89.000 تومان

آموزش ایلوستریتور به علت پیچیدگی نسبی نرم افزار ایلاستریتور نسبت به فتوشاپ بایستی به صورت کامل در ابتدا تمام ابزارها…

89.000 تومان