آموزش ترکیب تصاویر

5.00 1 رای
47.000 تومان

معرفی ترکیب تصاویر در فتوشاپ ترکیب تصاویر به ادغام یا مونتاژ چند تصویر برای رسیدن به تصویری با هدف مطلوب…

47.000 تومان

آموزش طراحی کاراکتر

5.00 2 رای
53.000 تومان

معرفی طراحی کاراکتر طراحی کاراکتر را می توان جان بخشیدن به شخصیت های منحصر به فردی تعریف کرد که با…

53.000 تومان