می تونی بحث درباره چگونگی بهبود و ترمیم پوست با استفاده از ابزار healing brush در فتوشاپ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!