0
09151637530

مدیریت اشتراک ها

می تونی بحث درباره ذخیره تصویر با استفاده از دستور quick export JPEG را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!