0
09151637530

مدیریت اشتراک ها

می تونی بحث درباره وضوح و رنگ انحرافی تصویر(Clarity and Chromatic Aberration) را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!