می تونی بحث درباره تغییر اندازه ، تغییر شکل و چرخش اشیاء در برنامه ایلوستریتور را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!