0
09151637530

مدیریت اشتراک ها

می تونی بحث درباره معرفی ابزار Roto Bezier و تنظیمات fill در افتر افکت را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!