می تونی بحث درباره ترسیم با شیپ و رنگ آمیزی Shape ها در افتر افکت را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!