0
09151637530

مدیریت اشتراک ها

می تونی بحث درباره عملکرد Overwrite و Insert وMarker گذاری فایل‌ها در مانیتور بخش Source پریمیر را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!