می تونی بحث درباره آشنایی با فضای کاری نرم افزار ایلوستریتور را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!