0
09151637530

کار با ابزار شکل ساز یا shape builder

در این قسمت از آموزش ایلوستریتور قصد داریم در مورد ابزار شکل ساز صبحت کنیم  روش های متعددی برای ادغام موضوعات وجود دارد که این بار میخواهیم از ابزار shape builder استفاده کنیم به این صورت که اشکال را ابتدا انتخاب میکنیم بعد ابزار را فعال میکنیم. زمانی که کنار این ابزار علامت مثبت قرار میگیرد بیانگر این است که میتوانید با استفاده از آن موضوعات انتخابی خود را با هم ادغام کنید.

برای استفاده از آن بایستی ابتدا یک کلیک کنیم و سپس آن را روی شکل های مورد نظرمان بکشیم و آنها را باهم ادغام کنیم.

ادغام کردن موضوعات با فعال کردن ابزار shape builder در ایلوستریتور قسمت درب این شکل را هم میتوانیم با انتخاب کردن با هم ادغام کنیم.

ادغام کردن درب با خانه با فعال کردن ابزار shape builder در ایلوستریتورهم چنین با این ابزار شما میتوانید موضوعات انتخابی را از هم کم کنید به این صورت که اشکال را انتخاب میکنیم و هم چنین با انتخاب ابزار و نگه داشتن کلید alt و سپس کلیک روی قسمت مورد نظر آن قسمت را از شکل حذف میکنیم.

حذف یا کم کردن موضوعات انتخابی در ایلوستریتوردر قسمت ابتدایی کادر تنظیمات این ابزار گزینه gap detection قرار گرفته که برای یافتن و نمایش فاصله بین موضوعات کاربرد دارد.

یافتن و نمایش موضوعات با فعال کردن گزینه gap detection در کاد رتنظیمات در ایلوستریتور

مطابق شکل بالا در قسمت options گزینه اول که فعال است به این مفهوم است که ابزار shape builder روی مسیرهای باز هم اثر میگذارد. اگر گزینه قسمت بعد را فعال کنیم بدون نگه داشتن کلید alt هم میتوانید روی خطوط دور کلیک کنید و با کلیک کردن از آنها مسیر مستقلی ایجاد کنید با استفاده از گزینه pick color from میتوانید مشخص کنید که رنگ موضوع ایجاد شده طبق رنگ موضوع اصلی باشد و یا رنگی که از کتابخانه های رنگ انتخاب کردید.

اگر گزینه cursor swatch preview فعال باشد میتوانید پیش نمایشی از رنگ را هنگامی که مکان نما را روی اشکال خودتان میبرید ببینید در بخش selection اگر گزینه straight line فعال شود میتوانید تعیین کنید محدوده ای را که با کشیدن این ابزار انتخاب میکنید به صورت مستقیم باشد و اگر Freeform را انتخاب کنید میتوانید به صورت آزاد خطوط خودتان را ترسیم کنید.

رسم خطوط آزاد با فعال کردن گزینه Freeform در کاد رتنظیمات درایلوستریتوردر قسمت highlight با گزینه fill مناطق ترکیب پذیر با رنگ خاکستری با رنگ ناشی از انتفال مکان نما به این مسیر پر میشود. با گزینه highlight stroke when editable هم اگر شما رنگی را اینجا انتخاب کنید زمانی که میخواهید روی خطوط دور حرکت کنید و آن ها را تحت تاثیر قرار دهید با رنگی که اینجا انتخاب میکنید خطوط دورتان نمایش داده میشود.

در قسمت highlight برای پر کردن مناطق ترکیب پذیر با رنگ خاکستری و نمایش خطوط دور در ایلوستریتور

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *