0
09151637530

سلکتور درافتر افکت

در این قسمت از آموزش افتر افکت می‌خواهیم در مورد سلکتور ها صحبت کنیم ابتدا یک composition با نام maktabtv ایجاد می‌کنیم و سپس ابزار نوشتن را فعال می‌کنیم و اعداد ۰ تا ۹ را تایپ می‌کنیم  حال در قسمت لیست بازشوی فایل متنی از قسمت Animate یکی از گزینه‌ها را انتخاب می‌کنیم،فرقی ندارد کدام گزینه را انتخاب کنیم به‌طور مثال ما بر روی گزینه‌ی position کلیک می‌کنیم حال اگر توجه کنید گزینه‌ی Range Selector راداریم که با آن آشنا هستیم که یک نوع از سلکتور ها است . حال در قسمت Add گزینه‌ی selector راداریم که خود شامل چند گزینه می‌باشد که گزینه‌ی wiggly را انتخاب می‌کنیم که مشاهده می‌کنید این گزینه برای ما در پایین گزینه‌ی Range Selector ایجاد می‌شود.

بخش هایی از SELECTOR

و ازآنجایی‌که گزینه‌ی Range Selector را نیاز نداریم با انتخاب آن و زدن دکمه‌ی Delete آن را حذف می‌کنیم .حال اگر مقدار گزینه‌ی position را تغییر دهیم مشاهده می‌کنید تغییرات ایجادشده متفاوت باحالت‌های قبل است که این تغییرات به علت wiggly Selector  است  بعدازآن‌که مقدار عددی position را تغییر دادیم اگر کار را اجرا کنیم می‌بینیم بدون ایجاد کیفریم متن حرکت می‌کند و انیمیشن دارد .

سلکتور درافتر افکت 1

حال اگر بخواهیم این حرکت را مدیریت کنیم بر روی لیست بازشوی wiggly Selector کلیک می‌کنیم.

سلکتور درافتر افکت 2

در اینجا گزینه‌ی Based on راداریم که شامل چند حالت می‌شود که با انتخاب هرکدام از این حالت‌ ها نوع حرکت متن تغییر می‌کند به‌ طور مثال ابتدا در حالت characters قرار دارد و در این حالت دیدیم که حروف به‌هم‌ ریخته می‌شوند . ابتدا برای آن‌که نوع حرکت را کنترل کنیم باید از دو گزینه‌ی Max Amount و min Amount  استفاده کنیم که با کاهش یا افزایش این مقادیر میزان جابه‌ جایی و به‌هم‌ریختگی متن را مشخص می‌کنیم توجه کنید اگر در این حالت مقدار عددی هر دو را صفر تنظیم کنیم متن به‌صورت خطی و مرتب قرار می‌گیرد.

همچنین در این قسمت گزینه‌ی Wiggle/Second راداریم که این گزینه مشخص می‌ کند مقدار حرکت متن در هر ثانیه به چه صورتی باشد به عبارتی مشخص می‌کند در هرچند ثانیه یک با این حرکات انجام شود، اگر مقدار آن را افزایش دهیم سرعت حرکت متن نیز افزایش پیدا می‌کند اگر مقدار آن را خیلی کم کنیم تا عدد آن منفی شود بازهم سرعت افزایش پیدا می‌کند و برای آن‌که سرعت آهسته باشد از مقدارهای ۱ و۲و ۳ استفاده می‌کنیم . گزینه‌ی Correlation نیز تغییراتی در همین مورد ایجاد می‌کند به صورتی که با افزایش مقدار آن حرکت مرتب‌تر انجام می‌شود به‌طوری‌که اگر مقدار آن را خیلی زیاد کنیم متن به‌صورت خطی حرکت می‌کند و هرچه مقدار آن را کمتر کنیم متن‌ها نامرتب‌تر حرکت می‌کنند .

<img class="alignnone size-full wp-image-38114" src="https://maktabtv.com/wp-content/uploads/2020/02/4-13.png" alt="سلکتور در این قسمت می‌خواهیم در مورد سلکتور ها صحبت کنیم ابتدا یک composition با نام maktabtv ایجاد می‌کنیم و سپس ابزار نوشتن را فعال می‌کنیم و اعداد 0 تا 9 را تایپ می‌کنیم حال در قسمت لیست بازشوی فایل متنی از قسمت Animate یکی از گزینه‌ها را انتخاب می‌کنیم،فرقی ندارد کدام گزینه را انتخاب کنیم به‌طور مثال ما بر روی گزینه‌ی position کلیک می‌کنیم حال اگر توجه کنید گزینه‌ی Range Selector راداریم که با آن آشنا هستیم که یک نوع از سلکتور ها است حال در قسمت Add گزینه‌ی selector راداریم که خود شامل چند گزینه می‌باشد که گزینه‌ی wiggly را انتخاب می‌کنیم که مشاهده می‌کنید این گزینه برای ما در پایین گزینه‌ی Range Selector ایجاد می‌شود و ازآنجایی‌که گزینه‌ی Range Selector را نیاز نداریم با انتخاب آن و زدن دکمه‌ی Delete آن را حذف می‌کنیم حال اگر مقدار گزینه‌ی position را تغییر دهیم مشاهده می‌کنید تغییرات ایجادشده متفاوت باحالت‌های قبل است که این تغییرات به علت wiggly Selector است بعدازآن‌که مقدار عددی position را تغییر دادیم اگر کار را اجرا کنیم می‌بینیم بدون ایجاد کیفریم متن حرکت می‌کند و انیمیشن دارد حال اگر بخواهیم این حرکت را مدیریت کنیم بر روی لیست بازشوی wiggly Selector کلیک می‌کنیم در اینجا گزینه‌ی Based on راداریم که شامل چند حالت می‌شود که با انتخاب هرکدام از این حالت‌ها نوع حرکت متن تغییر می‌کند به‌طور مثال ابتدا در حالت characters قرار دارد و در این حالت دیدیم که حروف به‌هم‌ریخته می‌شوند ابتدا برای آن‌که نوع حرکت را کنترل کنیم باید از دو گزینه‌ی Max Amount و min Amount استفاده کنیم که با کاهش یا افزایش این مقادیر میزان جابه‌جایی و به‌هم‌ریختگی متن را مشخص می‌کنیم توجه کنید اگر در این حالت مقدار عددی هر دو را صفر تنظیم کنیم متن به‌صورت خطی و مرتب قرار می‌گیرد همچنین در این قسمت گزینه‌ی Wiggle/Second راداریم که این گزینه مشخص می‌کند مقدار حرکت متن در هر ثانیه به چه صورتی باشد به عبارتی مشخص می‌کند در هرچند ثانیه یک با این حرکات انجام شود، اگر مقدار آن را افزایش دهیم سرعت حرکت متن نیز افزایش پیدا می‌کند اگر مقدار آن را خیلی کم کنیم تا عدد آن منفی شود بازهم سرعت افزایش پیدا می‌کند و برای آن‌که سرعت آهسته باشد از مقدارهای 1 و2و 3 استفاده می‌کنیم گزینه‌ی Correlation نیز تغییراتی در همین مورد ایجاد می‌کند به صورتی که با افزایش مقدار آن حرکت مرتب‌تر انجام می‌شود به‌طوری‌که اگر مقدار آن را خیلی زیاد کنیم متن به‌صورت خطی حرکت می‌کند و هرچه مقدار آن را کمتر کنیم متن‌ها نامرتب‌تر حرکت می‌کنند در قسمت Mood نیز حالت‌های مختلفی راداریم که با انتخاب هرکدام تغییراتی در حالت حرکت و نمایش اعداد ایجاد می‌شود که در معمولاً در حالت Intersect قرار می‌دهیم . حال گزینه‌ی دیگری را به‌جای position وارد کارمان می‌کنیم تا سایر گزینه‌ها نیز برسی شود به‌طور مثال از قسمت Add گزینه‌یScale را به کارمان اضافه می‌کنیم و گزینه‌ی position را حذف می‌کنیم سپس مقدار عددی آن را تغییر می‌دهیم در این قسمت نیز مشاهده می‌کنید که نوع تغییرات متفاوت است و بدون ایجاد کیفریم می‌توانیم از کار اجرا بگیریم و انیمیشن داشته باشیم، می‌توانیم دکمه‌ی پیوند این گزینه را غیرفعال کنیم و مقدار Scale را در یک‌جهت تغیر دهیم در این صورت اگر کار را اجرا کنیم حرکت متفاوتی خواهیم داشت و از قسمت wiggly Selector و تغییر مقدارهای Max Amount و min Amount می‌توانیم حرکت اعداد را کنترل کنیم و آن‌طور که مدنظرمان است تنظیم کنیم به‌عنوان مثال در این قسمت هم می‌توانیم یکی از این گزینه‌ها را صفر کنیم و فقط مقدار Max یا Min را تغییر دهیم، به‌طور مثال اگر مقدار Max را افزایش دهیم اعداد بزرگ‌تر نمایش داده می‌شوند و تغییرات دیگری که با استفاده از گزینه‌های این بخش می‌توان بر روی کار اعمال کرد حال می‌خواهیم Animate دیگری را امتحان کنیم به‌طور مثال از قسمت Add گزینه‌یRotation را انتخاب می‌کنیم و مقداری زاویه برای کار ایجاد می‌کنیم و مقدار Scale را کاهش می‌دهیم و از قسمت Max Amount و min Amount حرکت متن را آن‌طور که می‌خواهیم کنترل می‌کنیم همچنین می‌توانیم برای کار دور مشخص کنیم که در اینجا سرعت دور زدن زیاد است برای کاهش آن مقدار Max وMin را کاهش می‌دهیم تا در این صورت متن با سرعت کمتری دور میزند می‌توانیم دور را صفر کنیم و تنها برای کار مقداری زاویه مشخص کنیم حال از قسمت Add گزینه‌ی position را دوباره به کار اضافه می‌کنیم و مقدار آن را تغییر می‌دهیم ولی در بعضی حالت‌ها تغییری در اعداد ایجاد نمی‌شرد برای آن‌که تغییر این گزینه را بر روی کارمان داشته باشیم باید از قسمت Based on با انتخاب حالت‌های دیگر نوع حرکت را تغییر دهیم و مقدارهای Max و Min را تغییر دهیم به‌طور مثال Max را 100 و Min را منفی 100 تنظیم می‌کنیم و بعد آن با تغییر مقدار position حرکت را کنترل کنیم در اینجا می‌توانیم یک کیفریم نیز ایجاد کنیم در ابتدای خط زمان برای هردو گزینه‌ی Max Amount و min Amount کیفریم ایجاد می‌کنیم و چند فریم جلوتر مقدار هردوی آن‌ها را صفر می‌کنیم در این صورت اگر کار را اجرا کنیم می‌بینیم که حرکت اعداد به‌مرور مرتب می‌شود و در نقطه‌ی دوم در یک خط قرار می‌گیرند در اینجا نیز می‌توانیم با تغییر حالت Mood نوع حرکت را به‌دلخواه تنظیم کنیم اگر بخواهیم این تغییر را بدون ایجاد کیفریم اعمال کنیم ابتدا مقدار Max را 100 و Min را منفی 100 تنظیم می‌کنیم و حالت line را برای گزینه‌ی Based on انتخاب می‌کنیم Animate دیگری که می‌توان برسی کرد حالت Blur است آن را از قسمت Add به کارمان اضافه می‌کنیم و مقدار آن را افزایش می‌دهیم که اعداد در این حالت به‌مرور محو می‌شوند که با زدن دکمه‌ی Space و اجرای کار شاهد این تغییرات خواهیم بود برای تنظیم سرعت همان‌طور که گفتیم از دو گزینه‌ی Max و Min استفاده می‌کنیم. حال اگر سایر گزینه‌ها را حذف کنیم و فقط گزینه‌ی Blur را داشته باشیم و مقدارهای عددی آن را تنظیم کنیم بهتر متوجه تغییراتی که اعمال می‌کند،می‌شویم ما می‌توانیم سلکتور های دیگر را نیز انتخاب کنیم به‌طور مثال تمام گزینه‌ها را به‌طور مثال تمام گزینه‌ها را Reset می‌کنیم و گزینه‌ی Range Selector را اضافه می‌کنیم حال مقدار position آن را کمی تغییر می‌دهیم و همچنین کمی مقدارهای Scale و Rotation را تغییر می‌دهیم حال اگر کار را اجرا کنیم می‌بینیم که متن حرکت دارد حال در قسمت Range Selector برای گزینه‌ی End با مقدار 100 در ابتدای خط زمان کیفریم ایجاد می‌کنیم و در چند فریم بعد با مقدار صفر کیفریم دیگری ایجاد می‌کنیم حال اگر کار را اجرا کنیم این حرکت که شامل دو سلکتور می‌باشد را مشاهده می‌کنیم این حرکت را برعکس نیز می‌توان اعمال کرد یعنی ابتدا مقدار صفر و بعد مقدار 100 را برای End تنظیم کنیم حال این موارد را جابه‌جا می‌کنیم تا ببینیم آیا تأثیر دارد با خیر به‌طور مثال ابتدا Range Selector را قرار می‌دهیم و بعد آن wiggly Selector و سپس جای آن‌ها را تغییر می‌دهیم که در این صورت مشاهده می‌کنیم نوع حرکت تغییر می‌کند گزینه‌های دیگری که در wiggly Selector وجود دارد هرکدام از آن‌ها برای کنترل حرکت استفاده می‌شوند که اگر مقادیر آن را تغییر دهیم متوجه تغییری که درحرکت ایجاد می‌کنند، می‌شویم که با استفاده از این گزینه‌ها می‌توانیم حالت‌های متفاوتی را برای کارهای خود ایجاد کنیم توجه کنید که گزینه‌ی Blur نیز مانند Scale دکمه‌ی لینک دارد که اگر آن را غیرفعال کنیم می‌توانیم در یک‌جهت متن‌ها را محوکنیم به‌طور مثال دکمه لینک را برمی‌داریم و یکی از اعداد را افزایش می‌دهیم سپس position را نیز کمی افزایش می‌دهیم و مقدار Max را 100 و Min را منفی 100 تنظیم می‌کنیم در این صورت نوعی از حرکت را خواهیم داشت ما می‌توانیم حالت‌هایی را ایجاد کنیم که تعداد Selector های مختلفی را در کار خود اضافه کنیم به‌طور مثال در این قسمت می‌توانیم یک Range Selector دیگر به کارمان اضافه کنیم و با جابه‌جا کردن سلکتور ها حالت حرکت را تغییر دهیم و همچنین با تغییر مقدارهای عددی گزینه‌های مربوط به هر سلکتور می‌توانیم تغییرات متفاوتی را اعمال کنیم حتی می‌توانیم حالت wiggly Selector دیگری را نیز ایجاد کنیم اگر Font کار را از پنجره‌ی Character تغییر دهیم بازهم می‌توانیم تغییراتی را در نوع حرکت داشته باشیم به‌طور مثال یکی از Font هایی که وجود دارد را به‌دلخواه انتخاب می‌کنیم به‌طور مثال فونتی را انتخاب می‌کنیم که شامل اشکال باشد و سپس از کار اجرا می‌گیریم در این حالت حرکت اشکال را مشاهده می‌کنید حال می‌توانیم برای این کار تغییر رنگ را ایجاد کنیم برای این کار در wiggly Selector از قسمت Add حالتRGB گزینه‌ی Fill Color را انتخاب می‌کنیم و دوباره از کار اجرا می‌گیریم که در این حالت تصاویر رنگی خواهند بود می‌توانیم رنگ را از قسمت کادر رنگی آن‌طور که تمایل داریم تغییر دهیم حال می‌خواهیم یک Scale به‌صورت کلی در کار اعمال کنیم پس فایل متنی را انتخاب می‌کنیم و از قسمت Animate گزینه‌ی Scale را انتخاب می‌کنیم حال می‌توانیم مقدار آن را تغییر دهیم همچنین می‌توانیم حالتHue گزینه‌ی Stroke color را اضافه کنیم و مقدار آن را تنظیم کنیم و از گزینه‌یStroke width می‌توانیم استفاده کنیم و تغییراتی را روی کار اعمال کنیم که نمونه‌ای از این تغییرات گفته‌شده را در تصویر مشاهده می‌کنید ” width=”1054″ height=”743″>

در قسمت Mood نیز حالت‌ های مختلفی راداریم که با انتخاب هرکدام تغییراتی در حالت حرکت و نمایش اعداد ایجاد می‌شود که در معمولاً در حالت Intersect قرار می‌دهیم . حال گزینه‌ی دیگری را به‌جای position وارد کارمان می‌کنیم تا سایر گزینه‌ها نیز برسی شود به‌طور مثال از قسمت  Add گزینه‌یScale  را به کارمان اضافه می‌کنیم و گزینه‌ی position  را حذف می‌کنیم سپس مقدار عددی آن را تغییر می‌دهیم در این قسمت نیز مشاهده می‌کنید که نوع تغییرات متفاوت است و بدون ایجاد کی فریم می‌توانیم از کار اجرا بگیریم و انیمیشن داشته باشیم،

سلکتور درافتر افکت 3

می‌توانیم دکمه‌ی پیوند این گزینه را غیرفعال کنیم و مقدار Scale را در یک‌جهت تغیر دهیم در این صورت اگر کار را اجرا کنیم حرکت متفاوتی خواهیم داشت. و از قسمت wiggly Selector و تغییر مقدارهای Max Amount و min Amount می‌توانیم حرکت اعداد را کنترل کنیم و آن طور که مدنظرمان است تنظیم کنیم به‌عنوان مثال در این قسمت هم می‌توانیم یکی از این گزینه‌ها را صفر کنیم و فقط مقدار Max یا Min را تغییر دهیم، به‌طور مثال اگر مقدار Max را افزایش دهیم اعداد بزرگ‌تر نمایش داده می‌شوند و تغییرات دیگری که با استفاده از گزینه‌های این بخش می‌توان بر روی کار اعمال کرد.

حال می‌خواهیم Animate دیگری را امتحان کنیم به‌طور مثال از قسمت Add گزینه‌ی Rotation  را انتخاب می‌کنیم و مقداری زاویه برای کار ایجاد می‌کنیم و مقدار Scale را کاهش می‌دهیم و از قسمت Max Amount و min Amount حرکت متن را آن‌طور که می‌خواهیم کنترل می‌کنیم همچنین می‌توانیم برای کار دور مشخص کنیم که در اینجا سرعت دور زدن زیاد است برای کاهش آن مقدار Max وMin را کاهش می‌دهیم تا در این صورت متن با سرعت کمتری دور میزند .

سلکتور درافتر افکت 4

می‌توانیم دور را صفر کنیم و تنها برای کار مقداری زاویه مشخص کنیم. حال از قسمت Add گزینه‌ی position را دوباره به کار اضافه می‌کنیم و مقدار آن را تغییر می‌دهیم ولی در بعضی حالت‌ها تغییری در اعداد ایجاد نمی‌شرد برای آن‌که تغییر این گزینه را بر روی کارمان داشته باشیم باید از قسمت Based on با انتخاب حالت‌های دیگر نوع حرکت را تغییر دهیم و مقدارهای Max و Min را تغییر دهیم به‌طور مثال Max را ۱۰۰ و Min را منفی ۱۰۰ تنظیم می‌کنیم و بعد آن با تغییر مقدار position حرکت را کنترل کنیم .

در اینجا می‌توانیم یک کیفریم نیز ایجاد کنیم در ابتدای خط زمان برای هردو گزینه‌ی Max Amount و min Amount کیفریم ایجاد می‌کنیم و چند فریم جلوتر مقدار هردوی آن‌ها را صفر می‌کنیم در این صورت اگر کار را اجرا کنیم می‌بینیم که حرکت اعداد به‌مرور مرتب می‌شود و در نقطه‌ی دوم در یک خط قرار می‌گیرند در اینجا نیز می‌توانیم با تغییر حالت Mood نوع حرکت را به‌دلخواه تنظیم کنیم.

سلکتور درافتر افکت 5

اگر بخواهیم این تغییر را بدون ایجاد کیفریم اعمال کنیم ابتدا مقدار Max را ۱۰۰ و Min را منفی ۱۰۰ تنظیم می‌کنیم و حالت line را برای گزینه‌ی Based on انتخاب می‌کنیم Animate دیگری که می‌توان برسی کرد حالت Blur است آن را از قسمت Add به کارمان اضافه می‌کنیم و مقدار آن را افزایش می‌دهیم که اعداد در این حالت به‌مرور محو می‌شوند که با زدن دکمه‌ی Space و اجرای کار شاهد این تغییرات خواهیم بود

سلکتور درافتر افکت 6

برای تنظیم سرعت همان‌طور که گفتیم از دو گزینه‌ی Max و Min استفاده می‌کنیم. حال اگر سایر گزینه‌ها را حذف کنیم و فقط گزینه‌ی Blur را داشته باشیم و مقدارهای عددی آن را تنظیم کنیم بهتر متوجه تغییراتی که اعمال می‌کند،می‌شویم . ما می‌توانیم سلکتور های دیگر را نیز انتخاب کنیم به‌طور مثال تمام گزینه‌ها را به‌طور مثال تمام گزینه‌ها را Reset می‌کنیم و گزینه‌ی Range Selector را اضافه می‌کنیم حال مقدار position  آن را کمی تغییر می‌دهیم و همچنین کمی مقدارهای Scale و Rotation را تغییر می‌دهیم حال اگر کار را اجرا کنیم می‌بینیم که متن حرکت دارد حال در قسمت Range Selector برای گزینه‌ی End با مقدار ۱۰۰ در ابتدای خط زمان کیفریم ایجاد می‌کنیم و در چند فریم بعد با مقدار صفر کیفریم دیگری ایجاد می‌کنیم حال اگر کار را اجرا کنیم این حرکت که شامل دو سلکتور می‌باشد را مشاهده می‌کنیم.

سلکتور درافتر افکت 7

این حرکت را برعکس نیز می‌توان اعمال کرد یعنی ابتدا مقدار صفر و بعد مقدار ۱۰۰ را برای End تنظیم کنیم حال این موارد را جابه‌جا می‌کنیم تا ببینیم آیا تأثیر دارد با خیر به‌طور مثال ابتدا Range Selector را قرار می‌دهیم و بعد آن wiggly Selector و سپس جای آن‌ها را تغییر می‌دهیم که در این صورت مشاهده می‌کنیم نوع حرکت تغییر می‌کند گزینه‌های دیگری که در wiggly Selector وجود دارد هرکدام از آن‌ها برای کنترل حرکت استفاده می‌شوند که اگر مقادیر آن را تغییر دهیم متوجه تغییری که درحرکت ایجاد می‌کنند، می‌شویم که با استفاده از این گزینه‌ها می‌توانیم حالت‌های متفاوتی را برای کارهای خود ایجاد کنیم.

توجه کنید که گزینه‌ی Blur  نیز مانند Scale دکمه‌ی لینک دارد که اگر آن را غیرفعال کنیم می‌توانیم در یک‌جهت متن‌ها را محوکنیم به‌طور مثال دکمه لینک را برمی‌داریم و یکی از اعداد را افزایش می‌دهیم سپس position را نیز کمی افزایش می‌دهیم و مقدار Max را ۱۰۰ و Min را منفی ۱۰۰ تنظیم می‌کنیم در این صورت نوعی از حرکت را خواهیم داشت

سلکتور درافتر افکت 8

ما می‌توانیم حالت‌هایی را ایجاد کنیم که تعداد Selector های مختلفی را در کار خود اضافه کنیم به‌طور مثال در این قسمت می‌توانیم یک Range Selector دیگر به کارمان اضافه کنیم و با جابه‌جا کردن سلکتور ها حالت حرکت را تغییر دهیم و همچنین با تغییر مقدارهای عددی گزینه‌های مربوط به هر سلکتور می‌توانیم تغییرات متفاوتی را اعمال کنیم حتی می‌توانیم حالت wiggly Selector دیگری را نیز ایجاد کنیم

اگر Font کار را از پنجره‌ی Character تغییر دهیم بازهم می‌توانیم تغییراتی را در نوع حرکت داشته باشیم به‌طور مثال یکی از Font هایی که وجود دارد را به‌دلخواه انتخاب می‌کنیم به‌طور مثال فونتی را انتخاب می‌کنیم که شامل اشکال باشد و سپس از کار اجرا می‌گیریم در این حالت حرکت اشکال را مشاهده می‌کنید

سلکتور درافتر افکت 9

حال می‌توانیم برای این کار تغییر رنگ را ایجاد کنیم برای این کار در wiggly Selector از قسمت Add حالتRGB  گزینه‌ی Fill Color را انتخاب می‌کنیم و دوباره از کار اجرا می‌گیریم که در این حالت تصاویر رنگی خواهند بود می‌توانیم رنگ را از قسمت کادر رنگی آن‌طور که تمایل داریم تغییر دهیم

حال می‌خواهیم یک Scale به‌صورت کلی در کار اعمال کنیم پس فایل متنی را انتخاب می‌کنیم و از قسمت Animate گزینه‌ی Scale را انتخاب می‌کنیم حال می‌توانیم مقدار آن را تغییر دهیم همچنین می‌توانیم حالتHue گزینه‌ی  Stroke color را اضافه کنیم و مقدار آن را تنظیم کنیم و از گزینه‌یStroke width  می‌توانیم استفاده کنیم و تغییراتی را روی کار اعمال کنیم که نمونه‌ای از این تغییرات گفته‌شده را در تصویر مشاهده می‌کنید

سلکتور درافتر افکت 10

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *