0
09151637530

کار با ابزار transform و کاربرد آن در ایلوستریتور

در این قسمت از  آموزش ایلوستریتور می خواهیم در مورد  کامل با ابزار transform صبحت کنیم در هنگام حرکت موضوعات اگر کلید shift را نگه دارید موضوع شما در زوایای که مضربی از ۴۵ درجه هستند جا به جا میشوند اگر هنگام حرکت کلید alt را نگه داریم میتوانیم از شکل یا موضوع خودمان یک کپی ایجاد کنیم.

با استفاده از کلیدهای جهت نمای صفحه کلید هم میتوانید موضوعات خود را با پرش های کوچک حرکت دهید به این صورت که موضوع را انتخاب میکنیم و از کلیدها استفاده میکنیم  هم چنین اگر حین حرکت کلید shift را نگه دارید این پرش ها با اندازه بیشتری انجام میشود و اما اگر کلید alt را نگه دارید میبینید که به ازای هر دفعه حرکت اشکال یا موضوعات کپی میشوند از آنجایی که نرم افزار ایلاستریتور یک نرم افزار برداری است باید موضوعات انتخاب شده را به صورت دقیق تری ویرایش کنیم برای تغییر موقعیت دقیق موضوعات دو بار روی ابزار selection کلیک میکنیم و وارد کادر move میشویم.

ایجاد حرکت با کادر move در ایلوستریتوربا دو فیلد اول شما میتوانید موضوعات انتخابی خودتان را در راستای افقی و عمودی تنظیم کنید جهت حرکت موضوع شما طبق مختصات دستگاه دکارتی میباشد در کادر distance میتوانید فاصله حرکت موضوع را مشخص کنید که مطابق با بخش position تنظیم میشود. در بخش angel میتوانید زاویه حرکت موضوع را مشخص کنید  در بخش options چون اینجا شکلی نداریم که زمینه آن الگو یا pattern داشته باشد گزینه ها غیرفعال اند اما اگر فعال باشند میتوانید با استفاده از این دو گزینه علاوه بر موضوعات الگوهای اشاره شده را هم برای حرکت دادن معرفی کنید فرمان move در منوی object در زیرمنوی transform هم وجود دارد.

چرخش اشیاء 

گزینه ی بعدی از زیر مجموعه ی ابزار transform گزینه rotate است، وقتی تصویر یا موضوع را انتخاب میکنیم در اطراف آن یک کادر مستطیلی یا مربعی ترسیم میشود که به آن باندینگ باکس گفته میشود اگر در همین حالت مکان نما را به بیرون و در یکی از گوشه ها ببریم میبیند که نشانگر موس تبدیل به یک فلش دو سر خمیده میشود که با این شرایط میتوانیم کلیک کنیم و بکشیم تا موضوعات بچرخند.

چرخش اشکال در ایلوستریتوربه این حالت چرخش دست آزاد میگویند برای چرخش دقیق از دستور rotate استفاده میشود.

گزینه rotate در منوی object در زیر مجموعه ی transformزمانی که ابزار rotate را روی موضوعات خودتان فعال میکنید به طور پیش فرض  نقطه مرجع در مرکز موضوع قرار میگیرد.

نقطه ی مرکز rotate در ایلوستریتور

هم زمان با انتقال نقطه مرجع برای اینکه آپشن و یا بخش تنظیمات ابزار هم باز شود میتوانید بعد از drag نقطه مرجع، کلید alt  را نگه دارید و یک کلیک چپ انجام دهید.

باز شدن بخش تنظیمات rotate بعد از drag نقطه مرجع و نگه داشتن alt با همراه کیک چپ موس در ایلوستریتوردقت داشته باشید که هم زمان با چرخش موضوع کادر دور آن هم دوران پیدا میکند در صورتی که بخواهید کادر به حالت اولیه باز گردد بدون اینکه چرخش موضوع تغییر کند میتوانید از فرمان reset bounding box که در زیر منوی transform قرار دارد استفاده کنید و هم چنین میتوانید روی موضوع کلیک راست کنید و از منوی باز شده روی فرمان reset bounding box  کلیک کنید.

قرینه سازی اشیاء 

ابزار بعدی ابزار reflect می باشد که برای قرینه سازی  ازش استفاده می کنند برای قرینه سازی موضوعات اول باید آنها را انتخاب کنید روی یکی از نقاط گوشه یا لبه  bounding box را با مکان نما بگیرید و از کادر خارج شوید.

قرینه سازی با انتخاب شکل و گرفتن گوشه ی bounding box گرفته و خارج از شکل کشیده در ایلوستریور روش دیگر قرینه سازی از طریق ابزار reflect است که در نوار ابزار در زیر مجموعه ابزار rotate گرفته است.

قرینه سازی با استفاده از ابزار reflect  در نوار ابزار در ایلوسترتیوربعد از انتخاب این ابزار برای اینکه بتوانیم خط فرضی انعکاس را برای موضوع مشخص کنیم باید ابتدا یک نقطه را در هر جایی که میخواهیم خط فرضی شروع شود کلیک کنیم کلیک بعد را هم در نقطه دیگر انجام میدهیم و به این ترتیب خط فرضی تعیین میشود اما قابل مشاهده نیست.

ایجاد خط فرضی انعکاس در ایلو ستریتوربرای قرینه سازی دقیق هم میتوانیم وارد تنظیمات ابزار reflect شویم و هم میتوانیم در منوی object از زیرمجموعه transform فرمان reflect را انتخاب کنیم.

قرینه ساری دقیق از منوی object در زیر مجوعه ی ابزار transform و انتخاب ابزار reflect در ایلوستریتورچنانچه قصد داشته باشید نقطه مرجع در مرکز نباشد باید در نقطه ای که میخواهیم نقطه مرجع قرار گیرد کلید alt را نگه داریم و یک کلیک چپ انجام دهیم تا کادر آپشن باز شود.

برای اینکه نقطه مرجع در مرکز نباشد باید alt نگه داشت و کلیک چپ موس را زد در ایلوستریتوردر این کادر میتوانید قرینه سازی را نسبت به محور عمودی و افقی انجام دهید هم چنین اگر میخواهید محوری را با زاویه سفارشی با عنوان خط فرضی reflect در نظر بگیرید میتوانید مقدار زاویه را در فیلد angle وارد کنید و یا روی دایره کلیک کنید و زاویه مورد نظرتان را انتخاب کنید.

مقیاس گذاری اشیاء 

ابزار بعدی ابزار scale یا مقیاس گذاری ، همان کوچک یا بزرگ کردن موضوعات است که برای اینکار با دست آزاد باید شکل را به حالت انتخاب دربیاوریم و با بردن نشانگر موس روی لبه ها یا گوشه های کادر شکل را کوچک و بزرگ کنید در این روش اگر هنگام کشیدن کادر کلید shift را نگه دارید نسبت ابعادی شکل رعایت میشود. روش دیگر برای مقیاس گذاری استفاده از دستور scale هست که هم میتوانید از منوی object در زیر مجموعه transform آن را فعال کنید و هم ابزار آن را از نوار ابزار انتخاب کنید.

فعال کردن ابزار scale و کاربرد آن در کوچک و بزرگ کردن شکل در ایلوستریتوربرای اجرای دقیق scale میتوانید با دو بار کلیک بر روی ابزار وارد بخش تنظیمات آن شوید.

بخش تنظیمات scale در ایلوستریتور

اگر نسبتی را بر حسب درصد درون این فیلد وارد کنید موضوعات انتخاب شده در تمام راستا بزرگ یا کوچک میشوند در صورتی که بخواهید موضوع را تنها در راستای عمودی و یا افقی تغییر دهید میتوانید گزینه non uniform را انتخاب کنید و هر کدام از گزینه های horizontal و vertical را تنظیم کنید بخش options را مشاهده میکنید.

با فعال کردن گزینه scale corners از نرم افزار میخواهید که تغییر اندازه ها در گوشه های شکل هم اعمال شود و با فعال کردن گزینه scale strokes & effects میبینید که متناسب با بزرگ شدن شکل ضخامت خط دور هم تغییر خواهد کرد.

کج کردن اشیاء 

این ابزار برای کج کردن موضوعات  کاربرد دارد که شما میتوانید برای کج کردن از دو روش استفاده کنید یکی استفاده از فرمان shear است که در زیرمجموعه فرمان transform در منوی object واقع شده است، دیگری استفاده از ابزار shear است که در زیرمجموعه ابزار scale قرار گرفته است وقتی ابزار فعال میشود، نقطه مرجع در مرکز شکل قرار میگیرد و حالت متمایل شدن نسبت به نقطه مرجع انجام میشود در صورتی که بخواهید شکل نسبت به نقطه مورد نظر شما متمایل شود میتوانید نقطه مرجع را آنجا قرار دهید.

فعال کردن ابزار scale و متمایز کردن آن نسبت به نقطه ی مرکزی در ایلوستریتور

در تنظیمات shear با فیلد shear angle میتوانید زاویه تمایل موضوعات انتخاب شده را مشخص کنید در بخش axis میتوانید مشخص کنید که تمایل موضوع در راستای افقی انجام شود یا در راستای عمودی، اگر در فیلد angle زاویه ای را به دلخواه خودتان وارد کنید میبینید که راستای عمودی و افقی غیر فعال میشوند.

تنظیمات shear، و کاربرد shear angle برای مشخص کردن زاویه در ایلوستریتور

تغییر شکل اشیاء 

با استفاده از ابزار free transform که در نوار ابزار موجود است میتوانید کلیه ی فرامین تغییر شکل را به یکباره برای موضوع انتخابی خودتان تعریف کنید، زمانی که ابزار را فعال میکنید یک منوی چهار گزینه ای باز میشود.

فرامین تغییر شکل با ابزار free transform در نوار ابزار در ایلوستریتورچنانچه اولین گزینه فعال باشد باعث میشود که نسبت طول و عرض شکل در طول تغییر حفظ شود.

تغیییر طول و عرض در ایلوستریتوربا گزینه perspective distort میتوانید یکی از نقاط  گوشه ای را با موس بگیرید و سپس آن را برای بردن به نمای perspective، drag کنید.

گزینه perspective distort برای بردن به نمای perspective، drag در ایلوستریتوربا free distort میتوانید نقاط گوشه ای را بگیرید و با استفاده از موس در جهت دلخواه drag کنید و شکل را کج کنید برای تغییر شکل های دقیق میتوانید از پنل transform که در نوار کنترل موجود است استفاده کنید هم چنین میتوانید آن را از منوی window فعال کنید.

کج کردن شکل در جهت دلخواه با free distort در ایلوستریتوردر پنل میتوانید در قسمت x و y مختصات نقطه مرجع خودتان را مشخص کنید هم چنین اگر روی هر کدام از آن مربع های کوچک کلیک کنید میتوانید مکان نقطه مرجع را مشخص کنید دقت داشته باشید که موضوع حتما باید انتخاب باشد.

مکان نقطه مرجع با تغییر دستگیره های شکل در ایلوستریتور

در بخش بعدی میتوانید اندازه طول و عرض شکل خودتان را مشخص کنید و اگر آیکون constrain فعال باشد هر کدام از مقادیر w یا H را تغییر دهید مقدار دیگر هم متناسب با آن تغییر میکند.

در بخش rotate میتوانید زاویه چرخش شکل را تعیین کنید و در قسمت shear میتوانید میزان کج کردن شکل را مشخص کنید. در صورتی که یک مستطیل ترسیم کنیم مشاهده میکنید که بخش دیگری هم در پنل فعال میشود که میتوانید با آن طول و عرض مستطیل و زاویه چرخش آن و همینطور مدل گوشه های آن را تعیین کنید.

طول و عرض مستطیل و زاویه چرخش آن و همینطور مدل گوشه های آن برای تنظیم شکل مستطیل در ایلوستریتور

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *