0
09151637530

Merge Path در افتر افکت

در این آموزش افتر افکت برای آشنایی با این قسمت ابتدا لازم است که شکل‌هایی را در صفحه ایجاد کنیم برای این کار از ابزار pen و یا از شکل‌های موجود در برنامه استفاده می‌کنیم.

به‌طور مثال ما با استفاده از اشکال موجود باحالت مستطیل یک Shape ایجاد می‌کنیم حال می‌خواهیم چند Shape دیگر را هم رسم کنیم و برای آنکه بخواهیم به‌صورت جداگانه در قسمت Timeline ایجاد شود باید در قسمت خالی آن کلیک کنیم و سپس حالت موردنظر را انتخاب و ترسیم می‌کنیم و اگر بخواهیم تمام اشکالی که رسم می‌کنیم در یک گروه باشند ابتدا لایه‌ای را که به وجود آوردیم در حالت انتخاب‌شده قرار می‌دهیم سپس شکل موردنظر را رسم می‌کنیم ما در این قسمت حالت Stroke را برای شکل‌ها غیرفعال می‌کنیم و تنها Fill را تنظیم می‌کنیم.

حال پس از ترسیم و تنظیم اشکال در یک‌لایه از قسمت Add در بخش Timeline گزینه‌ی  حالت Merge Path را انتخاب می‌کنیم که گزینه‌ی مربوط به آن بعد از اشکال نمایش داده می‌شود و به این دلیل که بعد از اشکال قرار می‌گیرد هر تغییری که در آن اعمال کنیم بر روی تمام اشکال اعمال می‌شود.

Merge Path در افتر افکت 1

در لیست بازشوی مربوط به این گزینه اگر در بخش Mode حالت Merge را انتخاب کنیم مشاهده می‌کنید که در این حالت تغییری ایجاد نمی‌شود و مشابه همان حالت Add است  اما اگر گزینه‌ی Stroke را برای شکل‌ها فعال کنیم و سپس مجدد حالت Merge را انتخاب کنیم می‌توانیم تغییرات آن را ملاحظه کنیم حال اگر حالت خای دیگری که در قسمت mode وجود دارد را انتخاب کنیم به‌طور مثال حالت Subtract را تنظیم کنیم می‌بینید.

Merge Path در افتر افکت 2

که تنها یک قسمت از تصویر نمایش داده می‌شود همچنین حالت Intersect راداریم و با انتخاب آن مشاهده می‌کنید .

Merge Path در افتر افکت 3

که تنها قسمتی نشان داده می‌شود که هر سه شکل در آن مشترک هستند و با انتخاب آخرین حالت نیز می‌بینیم که تغییراتی اعمال می‌شود می‌توان گفت در این حالت تمام تصویر نشان داده می‌شود غیر از قسمت‌هایی که دو تصویر باهم اشتراک دارند.

Merge Path در افتر افکت 4

توجه داشته باشید اگر لایه‌ی مربوط به اشکال را جابه‌جا کنیم و این حالت ها را دوباره برای mode امتحان کنیم تغییراتی در حالت‌ها ایجاد می‌شود درواقع تغییر مکان لایه‌ها بر روی این حالت‌هایی که گفتیم تأثیر دارد به‌طور مثال لایه‌ی مربوط به شکل مستطیل را انتخاب می‌کنیم و با استفاده از حرکت ماوس آن را در ابتدا قرار می‌دهیم و بعد آن لایه‌ی مربوط به دایره و ستاره را قرار می‌دهیم و حالت Subtract را برای آن انتخاب می‌کنیم که تغییرات را در این صورت می‌توان متوجه شد.

Merge Path در افتر افکت 5

حال برای آن‌که انیمیشن ایجاد کنیم به‌طور مثال با کلیک بر روی شکل مستطیل در گزینه‌های transform  تغییراتی ایجاد می‌کنیم و کیفریم هایی را ایجاد می‌کنیم تا بتوانیم یک انیمیشن داشته باشم به‌طور مثال مکان آن را در نقطه‌ی ابتدا و انتها تنظیم می‌کنیم به‌طوری‌که از یک سمت مستطیل وارد صفحه شود و از سمت دیگر صفحه خارج شود طوری که از روی دو شکل دیگر عبور کند حال اگر از کارمان اجرا بگیریم این حرکت را مشاهده می‌کنیم.

حال اگر برای همین انیمیشن ایجاد شده حالت‌های mode را تغییر دهیم و از کار اجرا بگیریم تغییراتی در حرکت و نوع انیمیشن ایجاد می‌شود که با امتحان هرکدام از حالت‌ها متوجه این تغییرات می‌شوید.

Trim Path

حال می‌خواهیم گزینه‌ی trim path را بررسی کنیم لایه‌ای که از قبل درست کردیم را حذف می‌کنیم و با انتخاب Shape های موجود یکی از حالت‌های آن را رسم می‌کنیم به‌طور مثال ما یک مستطیل رسم کردیم و از قسمت Add گزینه‌ی trim path را انتخاب می‌کنیم که در این صورت این گزینه در قسمت timeline  نمایش داده می‌شود و در لیست بازشوی آن نیز یک سری گزینه‌ها وجود دارد که با تغییر مقدار عددی هر کدام می‌توانیم تغییراتی را بر روی شکل اعمال کنیم.

در این قسمت با تغییر مقدار Start و End  متوجه می‌شویم که تفاوت آن‌ها در جهت حرکت می‌باشد اگر مقدار Start را افزایش دهیم مسیر حرکت از راست به چپ خواهد بود و اگر مقدار End را تغییر دهیم مسیر حرکت از چپ به راست می‌باشد و گزینه‌ی Offset را داریم که زمانی کارایی دارد که به   Start یا End مقدار داده باشیم به‌طور مثال ابتدا به Start مقدار ۵۰ را می‌دهیم سپس مقدار گزینه‌ی offset را تغییر می‌دهیم در این صورت متوجه نوع حرکت این گزینه می‌شویم.

حال برای ساخت انیمیشن با استفاده از این گزینه‌ها ابتدا مقدار هارا Reset می‌کنیم تا به حالت اولیه برگردند و خط زمان را در ابتدا قرار می‌دهیم حال به گزینه‌ی Start مقدار ۳۰ را می‌دهیم تا تقریباً تا وسط حرکت کند  حال برای گزینه‌ی offset در ابتدا با همان  مقدار صفر یک کیفریم ایجاد می‌کنیم و در چند بازه جلوتر مقدار offset را تغییر می‌دهیم و کیفریم دیگری را ایجاد می‌کنیم حال خط زمان را به ابتدا می‌بریم و کار را اجرا می‌کنیم.

این انیمیشن را برای یک‌شکل ایجاد کردیم می‌توانیم بر روی Shape layer1 کلیک کنیم و حالت دیگری از shape هارا انتخاب و رسم کنیم به‌طور مثال یک دایره ایجاد می‌کنیم حال لیست بازشوی دایره را در حالت انتخاب قرار می‌دهیم و از قسمت Add گزینه‌ی  trim path را انتخاب می‌کنیم ما می‌توانیم این گزینه را خارج از لیست بازشوی دو شکلمان ایجاد کنیم تا تغییر آن بر روی هر دو شکل اعمال شود حال برای دایره گزینه‌ی End را مقدار می‌دهیم و با استفاده از ایجاد کیفریم برای گزینه‌ی offset یک انیمیشن هم برای دایره ایجاد می‌کنیم.

حال گزینه‌ی trim path را از داخل لیست بازشوی دو گزینه پاک می‌کنیم و آن را در خارج از لیست شکل‌ها قرار می‌دهیم طوری که بعد از لایه‌ی شکل‌ها قرار گیرد حال هر تغییری که در این گزینه اعمال کنیم برای هر دو شکل اعمال می‌شود و می‌توانیم انیمیشن را برای هر دو تصویر داشته باشیم که   از آن را مشاهده می‌کنید.

Merge Path در افتر افکت 6

 حال Shape layer1 را حذف می‌کنیم و باحالت ۵ضلعی یک Shape رسم می‌کنیم و از آن چند کپی ایجاد می‌کنیم و آن‌ها را در صفحه کنار هم می‌چینیم حال با کلیک بر روی گزینه Add حالت trim path ر انتخاب می‌کنیم و آن را بعد از تمام کپی‌ها قرار می‌دهیم تغییرات بر روی تمام کپی‌ها ایجاد شود حال مقدار Start را کمی افزایش می‌دهیم و با گزینه‌ی offset  برای کار انیمیشن ایجاد می‌کنیم که با اجرای این انیمیشن مشاهده می‌کنیم.

Merge Path در افتر افکت 7

تمامی کپی‌ها حرکتی مشابه و هم‌زمان دارند، در این قسمت گزینه‌ی دیگری با نام trim multiple shape داریم که شامل دو حالت می‌شود اگر حالت دوم آن را انتخاب کنیم می‌بینیم که حرکت شکل‌ها به‌صورت ترتیبی انجام  می‌شود و دیگر هم‌زمان حرکت نمی‌کنند.

برای آن‌که بهتر متوجه شوید این لایه را حذف می‌کنیم و یک مستطیل رسم می‌کنیم و گزینه‌ی repeater را از قسمت Add انتخاب می‌کنیم  این کار را دو بار انجام می‌دهیم حال برای repeater اول تعداد تکرار را ۵ انتخاب می‌کنیم و از قسمت transform مربوط به آن مقدار position را در راستای محور X ها صفر می‌کنیم و در راستای محور   Y  ها مقدار را افزایش می‌دهیم تا شکل‌ها زیر هم قرار گیرند حال در repeater دوم تعداد تکرار را ۵ انتخاب می‌کنیم اما در گزینه‌ی position مقدار Y را صفر می‌کنیم و در راستای محور X ها آن را حرکت می‌دهیم که تصاویر به صورتی که مشاهده می‌کنید قرار می‌گیرند.

Merge Path در افتر افکت 8

حال گزینه‌ی contents را در حالت انتخاب قرار می‌دهیم و از قسمت Add گزینه‌ی trim path را انتخاب می‌کنیم و مقدار Start یا End را تغییر می‌دهیم سپس از قسمت offset انیمیشن اعمال می‌کنیم و برای گزینه‌ی trim multiple shape حالت دوم را انتخاب می‌کنیم حال با اجرا گرفتن از کارمان تغییر این گزینه را به‌خوبی متوجه می‌شویم .

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *