0
09151637530

نحوه افزایش و کاهش سرعت پخش فایل‌های ویدئویی در برنامه پریمیر

نحوه افزایش سرعت پخش فایل‌های ویدئویی در برنامه پریمیر

در این آموزش پریمیر می‌خواهیم در رابطه با افزایش سرعت فایل‌های ویدئویی صبحت کنیم که چطوری سرعت پخش ویدئو را افزایش دهیم ابتدا روی فایل ویدئویی که می‌خواهیم روی آن کارکنیم دابل کلیک می‌کنیم فایل ویدئویی در مانیتور بخش Source نمایش داده می‌شود روی فایل ویدئویی کلیک چپ موس را نگه می‌داریم و وارد بخش تایم لاین برنامه می‌کنیم حالا برای تغییر سرعت فایل ویدئویی لازم است روی فایل ویدئویی کلیک راست کرده و گزینه Speed/Duration را انتخاب کنیم اگر خط زمان را به ابتدا برگردانیم وPlay کنیم می‌بینیم که فیلم به‌طور معمولی پخش می‌شود و با چه سرعتی حرکت می‌کند باید دقت داشته باشید که در ابتدا بازه زمانی 3:05شامل می‌شود

اگر روی فایل ویدئویی کلیک راست کنیم و Speed/Durationرا انتخاب کنیم کادری برای ما نشان داده می‌شود در قسمت Speed با تغییر مقدار عددی Speed می‌توانیم سرعت را افزایش و یا کاهش دهیم در این قسمت چون ما می‌خواهیم در مورد افزایش سرعت صبحت کنیم پس لازم است مقدار عددی Speed را افزایش دهیم ما مقدار 100 را به مقدار 500 تغییر می‌دهیم با مقدار عددی 500 بازه زمانی فیلم ما افزایش پیدا می‌کند بر روی دکمه OK کلیک می‌کنیم.

قسمت Speed در برنامه پریمیر
اگر خط زمان را به ابتدا برگردانیم و Play کنیم دیدیم بازه زمانی را کوتاه می‌کند و سرعت ویدئو بیشتر می‌شود اگر مجدد روی ویدئو کلیک راست کرده و Speed/Duration را انتخاب کنیم در یک کادر دو تا گزینه داریم Maintain Audio Pitch با فعال کردن تیک این گزینه سعی می‌شود نوع صدای اولیه ویدئو حفظ شود تیک را انتخاب می‌کنیم و بر روی دکمه OK کلیک می‌کنیم

کاریرد Maintain Audio Pitch در پریمیر
خط زمان را به ابتدا برمی‌گردانیم و Play را می‌زنیم دیدیم که نوع صدایی که در پخش صورت گرفت با نوع صدای قبلی متفاوت است این صدا موجب شد حالت اصلی صدا را برای ما حفظ کند اگر مجدد کلیک راست کنیم و Speed/Duration را انتخاب کنیم.

گزینه دیگری به نام Shifting Trailing Clips Ripple Edit داریم اگر این گزینه را فعال کنیم چه اتفاقی می‌افتد با فعال کردن تیک گزینه Ripple Edit Shifting Trailing Clips موجب می‌شود یک تغییری در صدا ایجاد شود این گزینه را فعال می‌کنیم و روی OK کلیک می‌کنیم با برگرداندن خط زمان به ابتدا و کلیک بر روی آن Play می‌کنیم می‌بینیم که یک تغییری در صدا ایجاد شد .گزینه Shifting Trailing Clips Ripple Edit را غیرفعال می‌کنیم و OK می‌کنیم

گزینه Shifting Trailing Clips Ripple Edit را غیرفعال می‌کنیم و OK می‌کنیم
مجدد بر روی Play کلیک می‌کنیم تا تغییر صدا را احساس کنیم مشاهده می‌کنیم که اگر Ripple Edit Shifting Trailing Clips فعال کنیم یا نکنیم تغییرات آن تقریباً یک نمونه است فرق خاصی روی صدا نیست یعنی با فعال کردن یا فعال نکردن این گزینه هم‌زمان با تغییر سرعت صوت هم سرعت می‌گیرد اما اگر این گزینه Maintain Audio Pitch فعال کنیم موجب می‌شود سرعت صوت حفظ شود به‌سرعتی که حالت عادی کلیپ دارد نرسد.

اگر بخواهیم هم‌زمان بااینکه سرعت ویدئو افزایش پیدا می‌کند بخواهیم سرعت صوت را هم به همان سرعت برود گزینه Ripple Edit Shifting Trailing Clips را انتخاب می‌کنیم یا اینکه حتی هیچ گزینه‌ای را فعال نمی‌کنیم و اگر بخواهیم مقدار اولیه صدا حفظ شود یعنی یک ته‌صدا از صدای اولیه باشد آنجا که خیلی صدا هم در این افزایش سرعت ، سرعت نگیرد گزینه Maintain Audio Pitch را فعال می‌کنیم برای سرعت همچنین می‌توانیم از Duration استفاده کنیم یعنی این بار به‌جای اینکه سرعت را تغییر بدهیم که بازه زمانی تغییر کند بازه زمانی را تغییر می‌دهیم که سرعت هم با آن تغییر کند.

مثلاً بازه زمانی 10 ثانیه‌ای را تایپ می‌کنیم می‌بینیم که با تایپ 10 ثانیه Speed هم خودبه‌خود تغییر پیدا کرد علت اینکه با بازه زمانی سرعت تغییر می‌کند و با تغییر مقدار عددی سرعت زمان تغییر می‌کند در جلوی Duration لینک پیوندی را مشاهده می‌کنید که موجب می‌شود سرعت و صدا باهم و هماهنگ تغییر پیدا کند اگر بر روی دکمه OK کلیک کنیم

تغییر بازه ی زمانی ویدئو در پریمیر
و خط زمان را به ابتدا برگردانیم و Play کنیم شاهد تغییر صدای ویدئو خواهیم بود حالا برای اینکه سرعت را به حالت اولیه خودش برگردانیم می‌توانیم روی فایل ویدئویی کلیک راست کرده با انتخاب Speed/Duration مقدار عددی Speed را به 100 تغییر بدهیم با مقدار عددی Speed به 100 سرعت ویدئو به حالت اولیه خود برمی‌گردد و با کلیک بر روی OK تغییرات ما ذخیره می‌شود اگر مجدد خط زمان را به ابتدا برگردانیم و Play بزنیم می‌بینیم ویدئوی ما به حالت اولیه خودش برگشت .

سرعت ویدئو به حالت اولیه خود برمی‌گردد

کاهش سرعت پخش فایل‌های ویدئویی در برنامه پریمیر

در قسمت از آموزش می‌خواهیم در رابطه با کاهش سرعت فایل‌هایی ویدئویی صحبت کنیم اگر روی یکی از فایل‌های ویدئویی دابل کلیک کنیم که در مانیتور بخش Source برای ما نشان داده شود با قرار دادن خط زمان به ابتدا و کلیک بر روی دکمه OK حرکت فیلم را مشاهده می‌کنید.

در اینجا می‌خواهیم از ابتدا تا قسمتی که تعیین کردیم را کپی می‌کنیم و به ابتدای خط زمان برمی‌گردانیم و کمی اندازه تایم لاین را بزرگ‌تر می‌کنیم تا بهتر فایل‌ها را مشاهده کنیم تقریباً بازه زمانی 3 دقیقه‌ای را شامل می‌شود می‌خواهیم تغییر سرعت فایل را ببینیم مشاهده می‌کند که کل ویدئویی دیده نمی‌شود برای اینکه بخواهیم کل ویدئو نشان داده شود روی فایل ویدئویی کلیک راست می‌کنیم Scale to Frame Size را انتخاب می‌کنیم می‌بینیم در اندازه بزرگ‌تر برای ما نشان داده شد

فایل ویدئویی کلیک راست می‌کنیم Scale to Frame Size را انتخاب می‌کنیم
اگر روی Play کلیک کنیم و خط زمان را به ابتدا منتقل کنیم سرعت را در ایجاد مشاهده می‌کنیم می‌خواهیم سرعت حرکت ویدئو را کاهش دهیم روی فایل ویدئو کلیک راست کرده و Speed/Duration را انتخاب می‌کنیم در کادر اینجا بازه با سرعت معمولی را شامل می‌شود اگر سرعت 100 را به 50 تغییر بدهیم بازه زمانی به 6:12 دقیقه تغییر کرد و یا اگر50 ثانیه را به 20 تغییر بدهیم می‌بینیم که بازه زمانی 15:31 دقیقه را شامل شد بر روی دکمه OK کلیک می‌کنیم تا تغییرات را ببینیم خط زمان را به ابتدا برمی‌گردانیم روی دکمه Play کلیک می‌کنیم می‌بینیم که سرعت ویدئو چقدر آهسته‌تر از حالت اولیه شده است و بازه زمانی که شامل می‌شود خیلی افزایش پیداکرده است

سرعت حرکت ویدئو را کاهش میدهیم
مجدد بر روی فایل ویدئویی کلیک راست کرده و روی Speed/Duration کلیک می‌کنیم در یک کادر دو تا گزینه داریم اگر در حالت عادی تیک هیچ‌کدام از این گزینه‌ها را فعال نکنیم گزینه Ripple Edit Shifting Trailing Clips برای ما فعال می‌شود یعنی تغییراتی در صدا ایجاد می‌کند با تغییر سرعت می‌بینیم یک تغییری در صدا هم‌زمان با سرعت تغییر می‌کند که فعال کنیم یا نکنیم تغییرات این گزینه است اما اگر بخواهیم ته‌صدایی از صدای اولیه در فایل ویدئوی ما باشد باید تیک گزینه Maintain Audio Pitch را فعال کنیم با فعال کردن تیک این گزینه Maintain Audio Pitch را فعال می‌کنیم و روی دکمه Okکلیک می‌کنیم خط زمان را به ابتدا برمی‌گردانیم و Play را می‌زنیم

گزینه Maintain Audio Pitch را فعال می‌کنیم و روی دکمه Okکلیک می‌کنیم
تقریباً می‌توان گفت صدایی که روی ویدئوی ما است همان صدای اولیه ما است که صدای اولیه آن حفظ‌شده و با توجه به‌سرعت عکس‌العمل نشان می‌دهد مجدد وارد صفحه Speed/Duration می‌شویم علاوه بر اینکه ما خود سرعت را به‌صورت دستی تغییر دادیم می‌توانیم بگوییم که می‌خواهیم ویدئوی ما در بازه زمانی مثلاً 6:12 دقیقه‌ای تمام شود این بار به آن زمان می‌دهیم به‌جای اینکه مقدار سرعت را تغییر دهیم به آن زمان 6:12 دقیقه‌ای دادیم و اینجا سرعت خودش درصد گرفت با کلیک بر روی Ok و برگرداندن خط زمان به ابتدا و کلیک بر روی Play شاهد تغییر کاهش سرعت هستیم

کاهش بازه ی زمانی ویدئو در پریمیر
برای اینکه بخواهیم سرعت را به حالت اولیه خودش برگردانیم مجدد وارد صفحه Speed/Duration می‌شویم و مقدار عددی Speed را به 100 تغییر می‌دهیم با تغییر Speed به مقدار عددی 100 موجب می‌شود بازه زمانی این ویدئو به مقدار اولیه خودش برگردد و با کلیک بر روی Ok و برگرداندن خط زمان به ابتدا و کلیک بر روی دکمه Play می‌بینیم هم سرعت ویدئو و هم نوع صدای ویدئو به حالت اولیه خود برگشت.

سرعت ویدئو و هم نوع صدای ویدئو به حالت اولیه خود برگشت.

مشاهده تمام دوره های پریمیر
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *