0
09151637530

بستن مسیرهای باز یا کمک فرامین average و join در منوی object

در این قسمت از آموزش ایلوستریتور می خواهیم در مورد بستن مسیرهای باز صبحت کنیم در شکل زیر مسیر این دو فرمان و کلیدهای ترکیبی آن ها مشخص شده است.

گزینه های join و average در منوی object در مسیر path در ایلوستریتور اولین فرمان join میباشد که میتوانید به آن از طریق کلیک راست کردن بر روی آبجکت انتخابی دسترسی داشته باشید. انتخاب گزینه join با کلیک راست کردن روی شکل در ایلوستریتور این دستور دو نقطه ابتدایی و انتهایی مسیر باز را با خطی به هم متصل میکند و اما اگر دو مسیر باز جدا از هم را انتخاب کنیم و سپس join را اعمال کنیم برنامه ابتدا از آنها یک شکل واحد می سازد و اگر برای بار دوم روی آن آبجکت کلیک کنیم و join را اجرا کنیم آنگاه شکل بسته برای ما ایجاد میشود. دستور join دو نقطه ابتدایی و انتهایی مسیر باز را با خطی به هم متصل میکند در ایلوستریتور در تصویر بالا میبینید که با اجرای دستور join مسیر به هم متصل شد. و اما اگر دو مسیر باز داشته باشیم کاربرد join در مسیر های باز در ایلوستریتور حال قصد داریم دو شکل را به هم متصل کنیم برای اینکار هر دو شکل را انتخاب میکنیم و با انتخاب فرمان join میبینید که فقط یک طرف بهم متصل میشود که اگر بخواهید هر دو طرف متصل شود با یک بار دیگر هم join را اجرا کنید متصل شدن دو شکل به هم با دستور join در ایلوستریتور در فرمان average نقاط کنترلی انتخاب شده در راستای عمودی یا افقی و یا هر دو باهم تراز میشوند موقعیت نقاط پس از هم ترازی از میانگین فاصله بین دورترین نقاط کنترلی به دست می آید. برای اینکه بتوانیم از این فرمان استفاده کنیم ابتدا باید نقاط کنترلی را که میخواهیم به هم متصل کنیم چه به صورت افقی و چه به صورت عمودی و یا به هر دو حالت باید آنها را به حالت انتخاب دربیاوریم. زمانی که شکل را انتخاب میکنید و فرمان average را اجرا میکنید کادر زیر باز میشود.

دستور average نقاط کنترلی را تراز می کند در ایلوستریتور که میتوانید با انتخاب گزینه horizontal نقاط کنترلی انتخاب شده را به صورت افقی هم تراز کنید و با حالت vertical به صورت عمودی و با both میتوانید هم به صورت عمودی و هم به صورت افقی آنها را تراز کنید و روی هم قرار دهید. برای اعمال فرمان average حتما باید نقاط کنترلی مشخصی را از طریق direct selection انتخاب کنید برای بستن این مسیر ما گزینه vertical را انتخاب میکنیم.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *