0
09151637530

ابزار رسم شعله یا flare

 در این قسمت از  آموزش ایلوستریتور درباره ابزار شعله می خواهیم بحس کنیم شعله موضوعی است با روشنایی مرکزی، هاله نور و چند حلقه یا اشعه برای استفاده از آن به این ترتیب باید عمل کنیم. ابتدا یک مستطیل را با استفاده از rectangle tool ایجاد میکنیم ابزار flare هم در همین مجموعه ابزار قرار گرفته است.

استفاده از ابزار شعله در ایلوستریتور

ابتدا rectangle را برمیداریم و روی رنگ fill دو بار کلیک میکنیم و از مجموعه رنگ ها یک رنگ را انتخاب میکنیم و مستطیل را ترسیم میکنیم سپس از مجموعه ابزار ترسیم اشکال ابزار flare را انتخاب میکنیم میتوانیم یک کلیک در جایی که نیاز داریم اشعه ما ترسیم شود انجام دهیم میبینید که آپشن این ابزار هم برایتان باز میشود ما ابتدا با همان پیش فرض ها آپشن را ok میکنیم چون فعلا میخواهیم تاثیر این اشعه را بر روی مستطیل مشاهده کنیم.

تاثیر ابزار شعله بر روی شکل در ایلوستریتور

اگر مستطیل را با نگه داشتن کلیدهای alt و shift نسبت به مرکز بزرگتر کنیم ملاحظه میکنید که تاثیر اشعه زیباتر خواهد شد.

تاثیر زیبا اشعه روی شکل د رایلوستریتور

چنانچه بخواهیم تنظیمات مربوط به این اشعه را تغییر دهیم میتوانیم با انتخاب اشعه در تصویر بر روی ابزار دو بار کلیک کنیم تا وارد قسمت آپشن شویم در بخش center  میتوانید میزان قطر اشعه، opacity یا شفافیت و brightness و یا درخشندگی مرکز اشعه تنظیماتی را انجام دهید.

تنظیمات مربوط به اشعه در ایلوستریتور

بخش دیگر halo میباشد که شما میتوانید روی میزان رشد و یا مقدار پیچیدگی شعله تنظیماتی ار انجام دهید هر چه میزان fuzziness را به صفر نزدیکتر کنیم شعله موج دارتر میشود و هر چه به ۱۰۰ نزدیکتر شود شعله ساده تر و نرم تر خواهد بود مقداری که در کادر growth قرار گرفته شما میتوانید میزان رشد یا گستردگی شعله را با آن کم و زیاد کنید.

تنظیم میزان رشد و گستردگی با استفاده از بخش halo در ایلوستریتور

بخش دیگر rays هست که میتوانید تعداد ، درصد کشیدگی و fuzziness یا پیچیدگی اشعه شعله خودتان را تنظیم کنید

تنظیم تعداد کشیدگی در بخش rays  در ایلوستریتور

و در قسمت rings میتوانید روی فاصله بین مرکز هاله نور و مرکز دورترین حلقه و یا تعداد حلقه ها و یا اندازه بزرگترین حلقه و جهت حلقه کنترل داشته باشید.

تنظیم جهت و فاصله بین مرکز هاله نور و تعداد حلقه ها در ایلوستریتور

اگر بخواهید اشعه ها یا حلقه ها را نداشته باشید میتوانید تیک این گزینه ها را بردارید.

حذف اشعه یا حلقه با برداشتن تیک گزینه مربوطه در ایلوستریتور

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *