0
09151637530

حالت های مختلف و متحرک سازی مسک ها در افتر افکت

حالت‌های مختلف Mask

تصویر را انتخاب می‌کنیم و با استفاده از ابزار ایجاد مسک برای تصویر یک مسک به حالت دلخواه انتخاب می‌کنیم و میدانید که این مسک ایجادشده در قسمت Timeline می‌آید و شامل یک سری گزینه‌ها می‌شود که با کاربرد آن‌ها در مقالات آموزش افتر افکت قبلی آشنا شدیم ، قسمت inverted که به معنی معکوس کردن است که در اینجا به‌منظور آن است که محدوده‌ای از تصویر را که انتخاب کردیم حذف شود و محدوده خارج آن انتخاب شود و نمایش داده شود برای این گزینه یک لیست باز شود در کنار آن قرار دارد که شامل گزینه‌هایی می‌شود .

قسمت  inverted  در افتر افکت

حال با انتخاب هرکدام از آن‌ها یک سری تغییرات در کارمان اعمال می‌شود برای درک بهتر چند Mask ایجاد می‌کنیم به‌طوری‌که باهم نقاط مشترک داشته باشند به‌طور مثال چهار مسک در تصویر به‌گونه‌ای که می‌بینید، انتخاب می‌کنیم.

انتخاب چند مسک در افتر افکت

اگر inverted را فعال کنیم مشاهده می‌کنیم که محدوده خارج آن نمایش داده می‌شود حال اگر بر روی لیست بازشوی مسک اول بزنیم و گزینه subtract را انتخاب کنیم می‌بینیم که نقاط غیرمشترک آن با سایر مسک ها از حالت انتخاب حذف می‌شود و فقط نقاط مشترک نمایش داده می‌شود.

گزینه subtract و کاربرد آن در افتر افکت

اگر تنها یک مسک ایجاد کنیم و این گزینه را برای آن فعال کنیم قسمتی را که انتخاب کرده‌ایم با صفحه مشکی نشان می‌دهد و قسمت خارج آن محدوده نمایش داده می‌شود اگر تصویر دیگری قبل تصویرمان قرار داشته باشد آن قسمتی که انتخاب کردیم حذف و در آن ناحیه تصویر قبلی را نشان می‌دهد. حال گزینه Intersect را انتخاب می‌کنیم در این صورت قسمتی که انتخاب کردیم نمایش داده می‌شود و محدوده خارج آن حذف‌شده و تصویر قبل را نشان می‌دهد و گزینه‌های Lighten وDarken مربوط به Opacity تصویر می‌شود که در یک بخش جدا در مورد این‌ها صحبت خواهیم کرد.اگر روی تصویر چند mask ایجاد کرده باشیم و برای تمام آن‌ها گزینه subtract را فعال کنیم تنها قسمتی از عکس که انتخاب‌نشده بود نشان داده می‌شود حال اگر برای همه مسک ها گزینه Intersect را انتخاب کنیم،می‌بینیم که در این حالت تمام قسمت‌ها تصویر قبلی را نشان می‌دهند.

برای همه مسک ها گزینه Intersect را انتخاب میکنیم

غیر از قسمتی که بین تمام مسک ها مشترک است و گزینه Difference را در انتها داریم که با انتخاب این حالت برای تمام مسک همان‌طور که می‌بینید  به‌صورت یکی در میان تصویر اصلی و تصویر قبلی نمایش داده‌شده است.

گزینه Difference در افتر افکت

این‌هایی که بیان کردیم یک سری از تغییرات بود که با استفاده از mask ها می‌توان روی تصویر اعمال کردOpacityدر مورد مسک ها و کارایی آن‌ها صحبت کردیم اما دو گزینه lighten وDarken باقی ماند که حال این دو را برسی می‌کنیم وهمان طور که گفتیم تأثیر این دو گزینه بر روی opacity تصویر است. یک تصویر را انتخاب می‌کنیم و با استفاده از ابزار mask باحالت دلخواه قسمتی از تصویر را انتخاب می‌کنیم ما برای تصویر انتخاب‌شده سه ناحیه به شکل دایره انتخاب کردیم با انتخاب مسک و دو بار کلیک کردن در اطراف آن مسک انتخاب می‌شود و ما قابلیت جابه‌جا کردن مسک را در این صورت خواهیم داشت تصویر را طوری تنظیم می‌کنیم که سه دایره موجود باهم در قسمتی مشترک باشند و هر دو دایره‌ای نیز باهم اشتراک داشته باشند.

حال می‌خواهیم حالت‌های lighten وDarken را برسی کنیم تصویر را انتخاب می‌کنیم و دو بار حرف T از صفحه‌کلید را می‌زنیم در این حالت گزینه mask opacity برای ما می‌آید و همان‌طور که می‌بینید  در اینجا مقدار opacity برای ما 100 تنظیم‌شده است و حالت Add فعال است .

عملکرد گزینه mask opacity در افتر افکت

حال مقدار opacity هرکدام از مسک هارا به مقداری کم می‌کنیم که مشاهده می‌کنیم هرکدام از قسمت‌ها مقدار opacity را که به آن دادیم را به خود می‌گیرد اما چند opacity که روی‌هم قرار می‌گیرند شفافیت بیشتری را نشان می‌دهند و قسمت‌هایی که مسک ها باهم مشترک هستند شفاف‌تر و نور آن بیشتر می‌باشد.

حال گزینه Lighten را برای مسک ها فعال می‌کنیم و مقدار opacity را با اعداد کم مشخص می‌کنیم در اینجا مقدار شفافیت محدوده‌ی مشترک بین سه دایره بیشتر است گزینه Lighten حداکثر مقدار تأثیر را در نقطه اشتراک می‌گذارد یعنی به‌طور مثال در نمونه‌ای که مشاهده می‌کنیم حداکثر مقدار Opacity را 50 تنظیم کردیم و با فعال کردن این گزینه مقدار شفافیت قسمت مشترک 50 تنظیم می‌شود

معرفی گزینه Lighten در افتر افکت

حال اگر برای تمام مسک‌ها گزینه Darken را فعال کنیم دقیقاً برعکس Lighten عمل می‌کند یعنی در نقطه اشتراک کمترین مقدار opacity را تنظیم می‌کند و تنها قسمت مشترک را نمایش می‌دهد و اگر گزینه آخر را برای مسک ها انتخاب کنیم و مقدار عددی متفاوتی برای opacity به مسک ها بدهیم در نقطه اشتراک کمترین مقدار opacity راداریم که با دادن مقدارهای مختلف در حالت‌های مختلف می‌توانیم عملکرد این هارا بهتر متوجه شویم فقط توجه کنید در نقاطی که اشتراک مسک هارا نداریم مقدار عددی که به opacity دادیم تنظیم می‌شود ولی در قسمت‌هایی که اشتراک داریم حالت opacity متفاوت می‌شود

متحرک ‌سازی ماسک

تا اینجا باحالت‌های مختلف mask آشنا شدیم حال می‌خواهیم در رابطه با متحرک‌سازی آن‌ها صحبت کنیم تصویر را انتخاب می‌کنیم و با استفاده از حالت‌های ابزار مسک یکی از آن‌ها را ایجاد می‌کنیم و ابزار CTI را در ابتدای خط زمان قرار می‌دهیم و بر روی لیست باز شوی مسک ایجادشده در قسمت Timeline کلیک می‌کنیم حال برای گزینه mask path می‌خواهیم در این ناحیه یک انیمیشن ایجاد کنیم بر روی دکمه ساعت کلیک می‌کنیم که در این صورت در زمان صفر که CTI قرار دارد یک کیفریم ایجاد می‌شود سپس CTI را چند ثانیه با جلو می‌بریم و در این زمان با فعال کردن ابزار selection دریکی از چند گوشه تصویر دو بار کلیک می‌کنیم و حالت آن را تغییر می‌دهیم.

مجدد در خط زمان جابه‌جا می‌شویم و حالت عکس را تغییر می‌دهیم تا کیفریم های مدنظرمان را به تعداد دلخواه ایجاد کنیم و بعد آن خط زمان را در ابتدا تنظیم می‌کنیم و آن را play می‌کنیم تا تغییرات مشاهده شود دقت کنید که در صورت نیاز می‌توانیم کیفریم ها را کپی کنیم و در تایم‌های بعدی آن را استفاده کنیم که با استفاده از دکمه‌های Ctrl+C آن را کپی و درزمانی که می‌خواهیم با استفاده از دکمه‌های Ctrl+V آن را قرار می‌دهیم توجه داشته باشید که سرعت حرکت انیمیشن را همان‌طور که گفتیم با توجه به موقعیت قرار دادن کیفریم ها و فاصله آن‌ها می‌توان تنظیم کرد آنچه که می‌بینیم  یک حرکت بسیار ساده است ما می‌توانیم چند نوع کیفریم بر روی یک تصویر ایجاد کنیم.

ایجاد یک حرکت بسیار ساده برای مسک ها در افتر افکت

به‌طور مثال در زمان صفر حالت star را انتخاب می‌کنیم و دوستاره در تصویر ایجاد کنیم که در قسمت Timeline دو مسک جدید ایجاد می‌شود حال می‌توانیم مسک هایی که ایجاد کردیم را کپی کنیم و در قسمت مسک اولیه اعمال کنیم بر روی مسک ایجاد کرده و گزینه mask path آن کلیک می‌کنیم تا انتخاب شود و Ctrl+C را می‌زنیم سپس مکان موردنظرCTI را تنظیم می‌کنیم و مسک اولیه را در حالت انتخاب قرار می‌دهیم و Ctrl+V را می‌زنیم همان‌طور که می‌بینید  در مکان CTI یک کیفریم ایجاد شد که اگر انیمیشن را اجرا کنیم تغییرات مشاهده می‌شوند.

کپی کردن مسک و کیفریم ها در افتر افکت

این کار را می‌توان با هر دوستاره‌ای که ایجاد کردیم انجام دهیم و تغییرات اعمال‌شده را مشاهده کنیم زمانی که اجرا می‌کنیم مسک های کپی شده به‌صورت جداگانه دیده می‌شوند برای آن‌که این مشکل را نداشته باشیم این مسک ها را بعد از کپی کردن حذف می‌کنیم حال اگر اجرا کنیم آن حالت‌ها در قسمت پشت‌ کار وجود نخواهد داشت. در گزینه mask path می‌توان برای ساخت انیمیشن هم‌تغییر مکان و هم‌تغییر اندازه ایجاد کنیم.

به‌طور مثال تصویر را به حالت اول برمی‌گردانیم و مسک های قبلی را پاک می‌کنیم یک مسک باحالت ستاره ایجاد می‌کنیم و تیک ساعت را برای این گزینه فعال می‌کنیم تا کیفریم ایجاد شود سپس CTI را به زمان بعدی می‌بریم و با دو بار کلیک کردن بر یکی از گوشه‌های مسک مکان آن را جابه‌جا و اندازه‌ی آن را کوچک‌تر با بزرگ‌تر می‌کنیم برای این کار هم بر روی یکی از گوشه‌های مسک کلیک می‌کنیم و دکمه shift را می‌گیریم سپس اندازه دلخواه را تنظیم می‌کنیم و اول کلید ماوس را رها می‌کنیم و بعد دکمه Shift را حال با اجرای آن تغییرات اعمال‌شده را می‌بینیم که هم‌تغییر scale اعمال‌شده و هم جابه‌جایی، در قسمت Transform نیز کیفریم ایجادشده که می‌توانیم روی آن‌ها نیز تغییراتی به‌دلخواه اعمال کرد

تغییر گزینه های Transform و ایجاد کیفریم برای متحرک سازی مسک ها یکی دیگر از قابلیت‌هایی که با مسک ها می‌توان ایجاد کرد چرخش تصویر می‌باشد حال تصویر را به حالت اول برمی‌گردانیم و دوباره یک مسک ایجاد می‌کنیم در قسمت‌های مسک برای گزینه mask path یک کیفریم ایجاد می‌کنیم حال CTI را چند فریم جلوتر می‌بریم توجه کنید همان‌طور که قبلاً گفتیم هر تصویر شامل نقطه‌ای است که با دیگر نقاط فرق دارد و نشان‌دهنده نقطه ابتدایی است.حال ابزار selection را فعال می‌کنیم و با انتخاب نقطه‌ای دیگر و کلیک راست کردن از قسمت Mash and Shape path گزینه Set First Vertex را انتخاب می‌کنیم و نقطه شروع را تغییر می‌دهیم و در چند فریم جلوتر این کار را با نقطه مقابل انجام می‌دهیم.

حال اگر اجرا کنیم در تمام نقاطی که ایجاد کردیم غیر از اولین نقطه برای ما چرخش ایجاد می‌شود برای جالب‌تر شدن انیمیشن ما قابلیت این راداریم که نقطه شروع را به‌جای آن‌که از نقاط خارجی مسک بگیریم آن را از یک نقطه داخلی تنظیم کنیم حال با اجرای آن نوع تغییر حالت و چرخش را مشاهده می‌کنیم.ما می‌توانیم با استفاده از تغییرات در قسمت opacity نیز یک انیمیشن ایجاد کنیم چند مسک یا اندازه‌ها و فاصله‌های مختلف ایجاد می‌کنیم.

حال تمام آن‌ها را انتخاب می‌کنیم و حرف T از صفحه‌کلید را دو بار می‌زنیم که حالت opacity برای مسک های ایجادشده می‌آید حال اگر بخواهیم تغییرات بر روی همه اعمال شود همه را انتخاب می‌کنیم به‌طور مثال ما چهار مسک ایجادشده را انتخاب و در زمان اول مقدار opacity را صفر تنظیم کردیم و CTI را چند فریم جلوتر می‌بریم و فقط مقدار opacity مسک اولی را تغییر می‌دهیم و روی بقیه مسک ها کلیک می‌کنیم تا با همان مقدار صفر ایجاد شوند و چند فریم بعد حالت مسک اول را صفر می‌کنیم و مقدار opacity مسک دوم را زیاد می‌کنیم و دوتای دیگر همچنان صفر باقی می‌مانند و در بازه‌های بعدی نیز مقدار دو مسک دیگر را به همین‌طور تنظیم می‌بینم که حالتی به‌صورت تصویری که می‌بینید ایجاد می‌شود و با اجرای انیمیشن در این حالت مشاهده می‌کنید که فریم‌های ایجاد کرده به ترتیب نمایش داده می‌شوند.

متحرک سازی مسک ها در افتر افکت ما حتی می‌توانیم با ابزارهای pen بر روی مسک ایجاد کرده تغییراتی را اعمال کنیم و کیفریم هایی را ایجاد کنیم همچنین با تغییر حالت‌های مسک با استفاده از گزینه Shape که جلوی mask path قرار دارد می‌توانیم در کیفریم های متعددی تغییر ایجاد کنیم به‌طور مثال حالت ستاره را به دایره تبدیل کنیم و بعد آن به چندضلعی تبدیل کنیم یا هم تغییرات دیگری که مدنظرمان است و با استفاده از آن‌ها یک انیمیشن بسازیم

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *