0
09151637530

ساخت یک جعبه در افتر افکت

در این قسمت از آموزش افتر افکت تصمیم داریم در محیط برنامه‌ی After Effects یک مربع ایجاد کنیم برای این کار ابتدا Composition ایجاد شده را در حالت مربع قرار می‌دهیم برای این کار بر روی Composition کلیک راست می‌کنیم و Composition setting را انتخاب می‌کنیم و در این قسمت دو مقدار عددی  width و Height را داریم که هر دوی آن‌ها را با مقدار ۶۴۰ تنظیم می‌کنیم.

ساخت یک جعبه در افتر افکت 1

ما می‌خواهیم برای ایجاد جعبه از گزینه‌ی solid.. استفاده کنیم که برای ایجاد Solid در قسمت Timeline کلیک راست می‌کنیم و از قسمت New گزینه‌ی solid.. را انتخاب می‌کنیم که در این صورت پنجره‌ی solid Settings برای ما نمایش داده می‌شود که در این قسمت نیز دو گزینه‌ی width و Height را داریم که مقدار آن‌ها را ۲۰۰ می‌دهیم و از قسمت کادر رنگی می‌توانیم رنگ مورد نظر خود را انتخاب کنیم و بر روی دکمه‌ی ok کلیک می‌کنیم.

ساخت یک جعبه در افتر افکت 2

حال برای فایل ایجاد شده حالت ۳D Layers را فعال می‌کنیم و زاویه‌ی دید را در حالت Active Camera تنظیم می‌کنیم سپس می‌خواهیم از solid ایجادشده چند کپی بگیریم برای این کار آن را در حالت انتخاب قرار می‌دهیم و با استفاده از دکمه‌های Ctrl+c و Ctrl+v به هر تعداد که بخواهیم از solid کپی ایجاد می‌کنیم در اینجا برای آنکه ما تصمیم داریم یک مکعب درست کنیم و کار در محیط سه‌بعدی هست نیاز به ۶ کپی داریم.

برای آن‌که این کار بهتر دیده شود هر بعد از مکعب را با یک رنگ مشخص می‌کنیم برای این کار solid را انتخاب می‌کنیم و از سربرگ Layers گزینه‌ی solid setting را انتخاب می‌کنیم و در پنجره‌ی مربوط به آن از قسمت کادر رنگی آنچه مدنظرمان است انتخاب می‌کنیم توجه کنید که کلید میانبر این گزینه Ctrl+Shist+Y  می‌باشد که با زدن این دکمه‌ها پنجره‌ی solid setting برای ما نمایش داده می‌شود به این ترتیب برای هرکدام از فایل‌ها یکرنگی را انتخاب می‌کنیم.

حال با کلیک بر روی لیست باز شوی هر solid گزینه‌ی transform را داریم که در فهرست آن نیز گزینه‌هایی وجود دارد، در اولین حرکت مقدار عددی مربوط به محور Z را در گزینه‌ی position با عدد ۱۰۰ تنظیم می‌کنیم تا به عقب حرکت کند.

 solid دوم را انتخاب می‌کنیم و مقدار عددی مربوط به محور Y را برای گزینه‌ی  O Rotation با عدد ۹۰ تنظیم می‌کنیم تا این solid به‌اندازه‌ی ۹۰ درجه چرخش داشته باشد ، Solid سوم را نیز مشابه دومی تنظیم می‌کنیم تا ۹۰ درجه چرخش داشته باشد حال با قرار دادن اشاره‌گر ماوس بر روی محور X ها و حرکت ماوس این دو solid را در دو طرف solid های دیگر قرار می‌دهیم برای این کار همچنین می‌توانیم از مقدار عددی مربوط به محور X ها در گزینه‌ی position برای یکی ۱۰۰ تا کم کنیم و برای solid دیگر ۱۰۰ تا اضافه کنیم تا دقیق در دو طرف solid های دیگر قرار بگیرند.

ساخت یک جعبه در افتر افکت 3

حال solid چهارم را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کنیم که بعد بالای مکعب را ایجاد کند برای این کار مقدار عددی مربوط به محور X ها را در قسمت O Rotation را با ۹۰ تنظیم می‌کنیم و برای آن‌که در بالای مکعب قرار گیرد لازم است که مثل حالت قبل مقدار position را یا به‌صورت دستی و یا از طریق گزینه‌ی position تنظیم کنیم فقط توجه کنید که در این حالت بایستی مقدار مربوط به محور  Y  ها را تغییر دهیم و اگر بخواهیم به‌صورت دستی با استفاده از حرکت ماوس solid را جابه‌جا کنیم بایستی محور Z را تغییر دهیم که اگر از گزینه‌ی positon استفاده کنیم کار دقیق‌تر انجام می‌شود، این تغییرات را برای solid پنجم نیز اعمال می‌کنیم فقط آن را به سمت پایین جابه‌جا می‌کنیم تا بعد پایین مکعب را تشکیل دهد که برای جابه‌جایی به پایین کافی است به مقدار Y گزینه‌ی position صد تا اضافه کنیم.

ساخت یک جعبه در افتر افکت 4

و درنهایت solid شیشم که تنها باید در راستای محور Z ها به جلو حرکت کند که برای این کار در گزینه‌ی position مقدار مربوط به محور Z را منفی صد تنظیم می‌کنیم در این صورت مکعب ایجاد می‌شود که اگر زاویه‌ی دید را در حالت custom view 1 تنظیم کنیم مکعب ایجاد شده را می‌بینیم.

ساخت یک جعبه در افتر افکت 5

همچنین با تغییر حالت زاویه‌ی دید می‌توان مکعب را از زاویه‌های مختلف ببینیم. حال تمام solid ها را انتخاب می‌کنیم و دکمه‌ی p را از صفحه‌کلید می‌زنیم در این حالت مشاهده می‌کنید که تمام مقدار های position با یکدیگر متناسب هستند و عددی رند دارند <6> همچنین اگر دکمه‌ی A را بزنیم مشاهده می‌کنید که Anchor point تمام Solid ها یک مکان را نشان می‌دهد. حال درحالی‌که تمام Solid ها انتخاب‌شده‌اند دکمه‌ی R را می‌زنیم تا گزینه‌ی Rotation نمایش داده شود در اینجا می‌خواهیم برسی کنیم که آیا می‌توانیم مکعب را بچرخانیم یا خیر!؟

ازآنجایی‌که چرخش بر اساس مکان Anchor point اعمال می‌شود و هرکدام از Solid ها Anchor point مخصوص به خود رادارند با تغییر مقدارهای عددی گزینه‌ی O Rotation مشاهده می‌کنیم.

ساخت یک جعبه در افتر افکت 6

که شکل مکعب خراب می‌شود. علت انتخاب Solid برای ایجاد جعبه آن است که بتوانیم داخل آن چیزی قرار دهیم و روی آن کار کنیم.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *