0
05632462221
لیست مطالب
هموارسازی مسیرها با ابزار smooth

هموارسازی مسیرها با ابزار smooth

د راین قسمت از آموزش ایلوستریتور رمورد ابزار smooth صبحت کنیم  فرقی نمیکند مسیر با چه نرم افزاری طراحی شده باشد گاهی ممکن است در حین طراحی مسیر لرزش دست زیاد باشد مجبور باشیم مسیر را به صورت هموار دربیاوریم ...
پاک کردن مسیرها با ابزار پاک کن مسیر path eraser

پاک کردن مسیرها با ابزار پاک کن مسیر path eraser 

د ر این قسمت از آموزش ایلوستریتور می خواهیم در مورد  بخش نوار ابزار در قسمت pencil در زیرمجموعه آن ابزار path eraser وجود دارد صبحت کنیم  که با انتخاب آن میتوانید بخش هایی از مسیرهای ترسیمی خود را پاک ...
رسم شبکه ماتریسی و قطبی

رسم شبکه ماتریسی و قطبی

در این قسمت از آموزش ایلوستریتور قسط  داریم در مورد رسم شبکه ماتریسی  صبحت کنیم برای این کار احتیاج داریم که از نوار ابزار کمک بگیریم در زیرمجموعه ابزار line میتوانید به این بخش دسترسی پیدا کنید. همانطور که میبینید ...
ابزار رسم شعله یا flare

ابزار رسم شعله یا flare

 در این قسمت از  آموزش ایلوستریتور درباره ابزار شعله می خواهیم بحس کنیم شعله موضوعی است با روشنایی مرکزی، هاله نور و چند حلقه یا اشعه برای استفاده از آن به این ترتیب باید عمل کنیم. ابتدا یک مستطیل را ...
رسم ترسیم ها و اشکال هندسی در ایلوستریتور

رسم ترسیم ها و اشکال هندسی در ایلوستریتور

در این قسمت از  آموزش ایلوستریتور سعی داریم درباره  برداشتن یکی از ابزارهای ترسیم اشکال هندسی نظیر rectangle یا چهارگوش ، rounded rectangle یا چهارگوش با لبه های گرد، ellipse یا بیضی، polygon یا چندضلعی، star و یا ستاره است ...
رسم مسیر با ابزار قلم یا pen

رسم مسیر با ابزار قلم یا pen

 در این قسمت از آموزش ایلوستریتور میخوایم در مورد ابزار قلم صبحت کنیم  که می توانیم با استفاده از این ابزار مسیرهای خودتان را به صورت خطوط مستقیم و یا منحنی ترسیم کنید. برای فعال کردن آن میتوانید روی آن ...
کار با ابزار شکل ساز یا shape builder

کار با ابزار شکل ساز یا shape builder

در این قسمت از آموزش ایلوستریتور قصد داریم در مورد ابزار شکل ساز صبحت کنیم  روش های متعددی برای ادغام موضوعات وجود دارد که این بار میخواهیم از ابزار shape builder استفاده کنیم به این صورت که اشکال را ابتدا ...
آموزش ابزار پرسپکتیو در ایلوستریتور

آموزش ابزار پرسپکتیو در ایلوستریتور

در ایلوستریتور از این ابزار در مواقعی استفاده میشود که بخواهیم آبجکتی را به صورت دقیق ترسیم کنیم. مثلا می خواهیم با استفاده از این ابزار یک قایق را در روی دریاچه ترسیم کنیم. در ابتدای کار عکس مورد نظر ...
gradient در ایلوستریتور

gradient در ایلوستریتور

ساخت شیب رنگ یا (gradient) در این آموزش ایلوستریتور با عنوان gradient در ایلوستریتور همراه شما عزیزان هستیم. روش دیگر برای رنگ آمیزی موضوعات یا خط دور موضوعات شیب رنگ یا gradient میباشد علاوه بر شیب رنگ های پیش ساخته ...
تغییر اندازه ، تغییر شکل و چرخش اشیاء در برنامه ایلوستریتور

تغییر اندازه ، تغییر شکل و چرخش اشیاء در برنامه ایلوستریتور

تغییر اندازه ، تغییر شکل و چرخش اشیاء به دفعات اتفاق می‌افتد که هنگام طراحی در نرم‌افزار ایلوستریتور نیاز داشته باشیم که تمامی شی‌ء یا بخشی از آن را انتخاب کنیم و تغییر اندازه و یا تغییر شکل و یا ...
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۸