0
05632462221
لیست مطالب
تجزیه مسیرها با فرمان expand

تجزیه مسیرها با فرمان expand 

در این قسمت از آموزش ایلوستریتور می خواهیم در مورد فرمان expand این فرمان طبق مسیری که در شکل وجود دارد میتوانید دسترسی پیدا کنید و برای فعال بودن آن باید شکل را انتخاب کنید. بعد از کلیک بر روی ...
تکرار اشکال و مسیرها با فرمان offset path در ایلوستریتور

تکرار اشکال و مسیرها با فرمان offset path در ایلوستریتور

در این قسمت از آموزش ایلوستریتور می خواهیم در مورد  تکرار اشکال و مسیر ها صبحت کنیم در ابتدا مسیر اعمال این فرمان را در شکل زیر که همانطور که می بینید میرویم . با این فرمان میتوانید مسیرها و ...
بررسی سایر فرمان های ویرایشی مسیرها در ایلوستریتور

بررسی سایر فرمان های ویرایشی مسیرها در ایلوستریتور

در این آموزش از ایلوستریتور قصد داریم فرمان های ویرایشی باقی مانده در منوی object که در بخش path قرار گرفته  را بررسی کنیم. فرمان divide objects below که با این فرمان میتوانید مسیری را که از روی سایر شکل ...
کاربرد ابزار reshape

کاربرد ابزار reshape 

در این قسمت از آموزش ایلوستریتور قصد داریم در مورد reshape صبحت کنیم. این ابزار در نوار ابزار در زیرمجموعه ابزار scale واقع شده که میتوانید مسیرهای ترسیمی خودتان را با استفاده از این ابزار ویرایش کنید در واقع این ...
ویرایش مسیرها با کمک فرمان outline stroke

ویرایش مسیرها با کمک فرمان outline stroke

در این مقاله آموزش ابلوستریتور این فرمان خط دور شکل های بسته و مسیرها و هم چنین متن های انتخاب شده را به شکل بسته تبدیل میکند در شکل زیر میخواهیم دایره وسط را از خط دور جدا کنیم. آن ...
بستن مسیرهای باز یا کمک فرامین average و join در منوی object

بستن مسیرهای باز یا کمک فرامین average و join در منوی object

در این قسمت از آموزش ایلوستریتور می خواهیم در مورد بستن مسیرهای باز صبحت کنیم در شکل زیر مسیر این دو فرمان و کلیدهای ترکیبی آن ها مشخص شده است. اولین فرمان join میباشد که میتوانید به آن از طریق ...
رسم منحنی با کمک ابزار curvature در ایلوستریتور

رسم منحنی با کمک ابزار curvature در ایلوستریتور

در این قسمت از آموزش ایلوستریتور می خواهیم در مورد ابزار curvature  در کنار ابزار pen در نوار ابزار وجود دارد صبحت کنیم . با استفاده از این ابزار میتوانید مسیرهای منحنی را کمی ساده تر از ابزار pen طراحی ...
تفاوت بین اشکال ساده و مرکب در ایلوستریتور

تفاوت بین اشکال ساده و مرکب در ایلوستریتور

در این قسمت از آموزش ایلوستریتور می خواهیم در مورد تفاوت بین اشکال ساده و مرکب  صبحت کنیم باید بگوییم که  مزیت شکل مرکب نسبت به شکل ساده این است که به سادگی ایجاد میشود با حفظ انسجام ویرایش میشوند، ...
ویرایش مسیرها با کمک پانل pathfinder

ویرایش مسیرها با کمک پانل pathfinder

در این قسمت از آموزش ایلوستریتور می خواهیم در مورد پنل pathfinder صبحت کنیم  ابزارهای این پنل بر روی آبجکت هایی تاثیر میگذارند که روی هم قرار گرفته باشند برای نمایش این پانل میتوانید از منوی window با یک کلیک ...
ترسیم پاره خط ،کمان و مارپیچ در ایلوستریتور

ترسیم پاره خط ،کمان و مارپیچ در ایلوستریتور

 د ر این قسمت از آموزش ایلوستریتور می خواهیم در مورد این گزینه  line segment tools بحس کنیم . وقتی با کلید سمت راست موس روی این ابزار نگه دارید وارد زیر مجموعه آن میشوید. سه گزینه اول جزء خط ...
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۸