0
09151637530

معرفی دوربین در افتر افکت

در این مقاله از آموزش افتر افکت میخواهیم در مورد معرفی دوربین در محیط برنامه ی After Effects  صحبت کنیم برای شروع کار ابتدا یک composition ایجاد میکنیم و نام آن را maktabtv میگذاریم و اندازه ی آن را ۲۰۰۰ در ۱۵۰۰ تنظیم میکنیم حال برای آن که بر روی فایل ها کاری را انجام دهیم و یک دوربین به محیط اضافه کنیم ابتدا باید یک سری فابل را وارد برنامه افترافکت کنیم به طور مثال ما سه فایل تصویری را وارد محیط برنامه میکنیم و آن ها را در قسمت timeline قرار میدهیم و اندازه و مکان آن ها را تنظیم میکنیم.

حال برای آن که دوربین را وارد کنیم در قسمت خالی Timeline کلیک راست میکنیم و از قسمت new گزینه ی camera را انتخاب میکنیم که در این صورت کادر camera setting برای ما نمایش داده میشود  که در قسمت type  حالت  one-Node Camera را انتخاب میکنیم در قسمت name هم میتوانیم یک نام برای آن تنظیم کنیم که در حال حاضر نام camera1 را دارد قسمت های دیگر را تغییر نمیدهیم و بر روی دکمه ی ok کلیک میکنیم در این صورت دوربین به کارمان اضافه میشود حال از آن جایی که میخواهیم در محیط سه بعدی کار کنیم گزینه ی ۳D Layer را برای فایل های موجود در قسمت Timeline فعال میکنیم.

باز کردن دوربین در آموزش افتر افکت

حال برای آنکه دوربین را داشته باشیم و روی آن کار کنیم نوع دید را حالت Custom View 1 انتخاب میکنیم که در این حالت نوع نمای دوربین را میتوانیم ملاحضه کنیم همچنین اگر حالت های Custom View2 و Custom View 3 را انتخاب کنیم زاویه های دیگری را میتوانیم مشاهده کنیم و برای آن که به حالت اولیه ی محیط برگردیم حالت Active Camera  و Camera 1 را داریم.

نمای view 1 در افتر افکت

در این حالت که دوربین نمایش داده میشود میتوانیم با استفاده از حرکت ماوس نمای دید آن را بر روی یکی از محور ها جا به جا کنیم در واقع با حرکت دوربین نوع نمایش تصویر تغییر میکند همچنین اگر بر روی لیست باز شوی camera کلیک کنیم گزینه ی Transform را داریم که با استفاده از گزینه ی position میتوانیم مکان دوربین را تغییر دهیم  و مکان آن را طوری تنظیم کنیم که هر سه تصویر با زاویه ای که مد نظرمان است نمایش داده شوند.

در قسمت Timeline مربوط به این بخش گزینه های مربوط به چرخش را نیز داریم که با تغییر مقدار عددی آنها میتوانیم دوربین را بچرخانیم که این کار باعث تغییر حالت تصاویر میشود اگر در کار نیازی به دور نداشته باشیم برای چرخش از گزینه ی orientation استفاده میکنیم اما اگر بخواهیم کارمان دور هم داشته باشد لازم است از گینه های مربوط به Rotation استفاده کنیم و در نهایت اگر بخواهیم تنظیمات را به حالت اول برگردانیم بر روی گزینه ی مورد نظر کلیک میکنیم و آن را Reset میکنیم و یا تمام گزینه ها را با استفاده از دکمه ی Reset که روبه روی Transform قرار دارد به حالت اول برگردانیم.

نمای view 4 در افتر افکت

توجه داشته باشید که برای تمام این گزینه هایی که گفته شد میتوان کی فریم ایجاد کرد و میتوانیم با استفاده از این کی فریم ها انیمیشن ایجاد کنیم ما همچنین میتوانیم دوربین را در نماهای چندگانه قرار دهیم به طور مثال حالت ۴ view را انتخاب میکنیم و نوع Custom view را نیز انتخاب می  کنیم تا دوربین را مشاهده کنیم و بتوانیم تغییرات مکانی دوربین را اعمال کنیم و در قسمت های دیگر نیز تصویر را مشاهده کنیم.

ایجاد کی فریم در نمای view 4 در افتر افکت

حال مجدد حالت Active Camera و زاویه ی ۱ view را انتخاب میکنیم و از قسمت Transform ابتدا گزینه ها را Reset میکنیم حال میخواهیم یک حالت انیمیشنی جهت نمایش تصاویر ایجاد کنیم برای شروع کار خط زمان را در ابتدا تنظیم میکنیم و برای گزینه ی point of interest که با کمک آن میتوان تغییراتی را بر روی تصاویر اعمال کنیم و برای camera استفاده میشود یک کی فریم ایجاد میکنیم و خط زمان را به جلو تر جابه جا میکنیم و در راستای محور Y ها مقدار آن را تغییر میدهیم تا تغییراتی بر روی تصاویر اعمال شود، برای گزینه ی position نیز در ابتدا یک کی فریم ایجاد میکنیم و در بازه ی بعدی مقدار عددی مربوط به محور Z ها را تغییر میدهیم تا تصویر بزرگتر نمایش داده شود.

نمای view 1 و ساخت انیمیشن در timeline

حال چند بازه جلوتر میرویم و تصویر را به گونه ای جابه جا میکنیم که عکس گلدان بعدی نمایش داده شود و با تغییر مقدار عددی مربوط به محور Z در گزینه ی position روی آن زوم میکنیم و در چند بازه جلوتر همین تغییرات را به گونه ای اعمال میکنیم که عکس گلدان آخر در صفحه نمایش داده شود  حال اگر خط زمان را به ابتدا ببریم و از کارمان اجرا بگیریم تغییرات اعمال شده نمایش داده میشود این انیمیشن یک نمونه از حرکاتی بود که با استفاده از point of interest و position توانستیم بر روی تصاویر اعمال کنیم.

انیمیشن با گزینه position در transform

حال کیفریم های ایجاد شده را پاک میکنیم تا در مورد گزینه های مربوط به چرخش تصاویر صحبت کنیم ابتدا گزینه ها را Reset میکنیم حال در میخواهیم تصویر را دور کنیم پس مقدار position را تغییر میدهیم و برای آن در ابتدای خط زمان کی فریم ایجاد میکنیم حال برای گزینه ی  Z Rotation ۵ دور تنظیم میکنیم و در ابتدای خط زمان برای آن کی فریم ایجاد میکنیم و در چند بازه جلوتر با تغییر مقدار position تصویر را نزدیک میکنیم  تا تنها تصویر وسط مشاهده شود و در این نقطه تعداد دور را نیز صفر میکنیم حال خط زمان را به ابتدا میبریم و از کار اجرا میگیریم و مشاهده میکنیم که با این تغییرات یک چرخش ساده ایجادکردیم. .ننن

حال اگر بخواهیم روی کار خود عمق ایجاد کنیم ابتدا تصاویر را به حالت اولیه برمیگردانیم و تصاویر را در یک راستا قرار میدهیم و برای آنکه مطمئن شویم در یک راستا قرار دارند حالت های مختلف دید را مثل view4 انتخاب میکنیم و حالت Top را فعال میکنیم حال فایل تصاویر را انتخاب میکنیم و حرف P را از صفحه کلید میزنیم تا گزینه ی position برای ما نشان داده شود و برای آنکه تصاویر به طور مثال در راستای محور Y کنار هم قرار بگیرند مقدار عددی مربوط به این محور را برای هر سه تصویر با یک مقدار تنظیم میکنیم.

حال برای آنکه بخواهیم تصاویر را جابه جا کنیم و یکی در میان آن ها را جلو و عقب قرار دهیم میتوانیم از حالت دید top ماوس را بر روی فلش Z ها قرار دهیم و تصویر را به جلو حرکت دهیم و مقداری نیز در جهت محور X ها آن را جابه جا کنیم و دو تصویر دیگر را نیز انتخاب میکنیم و تصاویر را پشت سر هم قرار میدهیم برای این که پشت سر هم قرار بگیرند میتوانیم از گزینه ی position مقدار عددی مربوط به X ها را در تمام گزینه ها یکسان تنظیم کنیم در این صورت مشاهده میکنیم که تصاویر پشت سرهم قرار گرفتند.

ایجاد عمق در تصویر و جابه جایی و پشت سر هم قرار گرفتن عکس در افتر افکت

حال میخواهیم فاصله ی دوربین را از تصویر کمتر کنیم برای این کار زاویه ی ۱view و حالت Custom view 1 را فعال میکنیم و با کلیک بر روی دوربین ماوس را بر روی فلش مربوط به محور Z قرار میدهیم و آن را جابهجا میکنیم تا به تصاویر نزدیک تر شود و حالت Active Camera را فعال میکنیم حال  در قسمت Transform مربوط به دوربین در نقطه ی ابتدا برای position کیفریم ایجاد میکنیم و در بازه ی بعد مقدارZ آن را افزایش میدهیم تا تصویر دوم مشاهده شود و بعد آن تصویر سوم و در نهایت از هر سه تصویر عبور کند  و در نهایت از کار اجرا میگیریم تا حرکت آن را مشاهده کنیم توجه داشته باشید در این قسمت اندازه عکس ها را هنگام افزایش مقدار position باید کوچک کنید تا در کادر قرار گیرند و بین عکس هایی که پشت هم قرار گرفتند باید فاصله باشد تا تصاویر به ترتیب دیده شوند و دوربین از آنها بگذرد.

کمتر کردن فاصله دوربین در نمای view 1 درافتر افکت

در این حالت برای انتهای کار که دوربین از هر سه تصویر میگذرد میتوانیم یک تصویر دیگر قرار دهیم به عنوان مثال از Shape های موجود حالت ستاره را انتخاب میکنیم و آن را رسم میکنیم و در حالت سه بعدی قرار میدهیم حال از قسمت Transform مقدار scale را کاهش می دهیم و آن را در گوشه صفحه قرار می دهیم حال می توانیم در قسمت content از بخش Add گزینه ی Repeater را انتخاب میکنیم و مقدار کپی آن را ۵ تنظیم کنیم و در  فاصله های آن ها را زیاد کنیم  و یک Repeater دیگر نیز ایجاد میکنیم و مقدار عددی کپی ها را ۸ قرار میدهیم و از قسمت transform مسیر آن را تغییر میدهیم.

و صفحه ای از ستاره ها تشکیل میدهیم که در مورد آن قبلا به صورت کامل توضیح داده ایم میتوانیم برای ستاره ها از قسمت  Add گزینه ی twist را اضافه کنیم و تغییرات بیشتری را بر روی آن ها اعمال کنیم حال لایه ی مربوط به Shape را در آخر قرار میدهیم که بعد از تصاویر قرار بگیرد و از کار اجرا می گیریم در این صورت بعد اینکه دوربین از سه تصویر میگذرد  در صفحه آخر که با ستاره ها تنظیم کردیم قرار میگیرد.

ایجاد shape های ستاره برای گذشتن دوربین

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *