0
09151637530

متحرک‌سازی در افتر افکت

در این قسمت از آموزش افتر افکت تصمیم داریم یک باکس را ترسیم کنیم و برای آن متحرک‌سازی کنیم برای این کار ابتدا یک Composition ایجاد می‌کنیم که برای این کار بر روی گزینه‌ی New Composition کلیک می‌کنیم و از پنجره‌ی مربوط به آن‌که برای ما نمایش داده می‌شود نام آن را انتخاب می‌کنیم که ما در این قسمت نام Composition را maktab Tv انتخاب کردیم و مقدار Width را ۱۵۰۰ و Height را ۱۰۰۰ تنظیم می‌کنیم و رنگ سفید را برای آن از قسمت کادر رنگی انتخاب کردیم حال بر روی دکمه‌ی OK  کلیک می‌کنیم و کادر Composition برای ما ایجاد می‌شود.

حال برای ایجاد باکس از Solid ها استفاده می‌کنیم، در قسمت Timeline کلیک راست می‌کنیم و از قسمت New گزینه‌ی Solid را انتخاب می‌کنیم  و مقدار طول و عرض آن را با عدد ۲۰۰ تنظیم می‌کنیم و از قسمت کادر رنگی آنچه مدنظرمان است انتخاب می‌کنیم حال برای ایجاد باکس در حالت ۳D Layer نیاز به ۶ عدد از این Solid داریم که می‌توانیم آن را کپی کنیم حال می‌توانیم رنگ هر کدام از Solid ها را تغییر دهیم که مانند قبل برای این کار Solid را انتخاب می‌کنیم و از سربرگ layer گزینه‌ی Solid setting را انتخاب می‌کنیم یا از دکمه‌ی میانبر آن یعنی Ctrl+Shift+Y استفاده کنیم و از این پنجره رنگ مورد نظر را انتخاب می‌کنیم به‌این‌ترتیب ما Solid ها را بارنگ‌های متفاوت ایجاد می‌کنیم.

حال برای آن‌که در محیط سه‌بعدی قرار گیرند گزینه‌ی ۳D Layers را برای فایل‌ها فعال می‌کنیم و طول بازه‌ی زمانی آن‌ها را در بخش خط زمان افزایش می‌دهیم به‌طور مثال تا بازه‌ی ۲۰ ثانیه تنظیم می‌کنیم  حال باید این Solid ها را جابه‌جا کنیم تا مکعب ایجاد شود ابتدا دقت داشته باشید که گزینه‌ی Snapping  که در بالای صفحه مانیتور قرار دارد فعال باشد زیرا با فعال بودن این گزینه‌ یک حالت مغناطیسی اعمال می‌شود که در ای حالت می‌توانیم به‌راحتی  Solid ها را کنار هم قرار دهیم.

متحرک‌سازی در افتر افکت 1

حال Solid ها را مشابه یک مکعب باز شده در کنار هم قرار می‌دهیم این کار را در صورتی انجام که حالت Snapping فعال باشد و Solid ها دقیقاً کنار هم قرار بگیرند.

متحرک‌سازی در افتر افکت 2

حال می‌خواهیم مکان Anchor point ها را تغییر دهیم زیرا چرخش هر تصویر بر اساس مکان Anchor point می‌باشد. می‌خواهیم با چرخش این Solid ها یک باکس ایجاد کنیم پس ابتدا ابزار مربوط به Anchor point را از نوار بالای صفحه فعال می‌کنیم و با استفاده از حرکت ماوس مکان Anchor point را بدون آن‌که Solid جابه‌جا شود تغییر می‌دهیم، اشاره‌گر ماوس را بر روی Anchor point سالید قرمزرنگ قرار می‌دهیم و آن را در قسمت پایین Solid بر روی مرز آن با Solid بنفش قرار می‌دهیم.

برای Solid های دیگر نیز این کار را انجام می‌دهیم و Anchor point آن‌ها را در مرز آن‌ها با Solid وسط که به رنگ بنفش است قرار می‌دهیم اما برای solid  آبی‌رنگ می‌توانیم حالت‌های مختلف را برای بسته شدن این مورد انتخاب کنیم که ما در اینجا Anchor point آن را مشابه بقیه روی مرز آن با Solid وسط قرار می‌دهیم حال اگر هر کدام از Solid ها را  در حالت انتخاب قرار دهیم مشاهده می‌کنیم که Anchor point آن در اطراف Solid وسط قرار دارد.

اکنون در این حلت می‌خواهیم انیمیشن اعمال کنیم لایه‌های موجود را در حالت انتخاب قرار می‌دهیم و دکمه‌ی R از صفحه‌کلید را می‌زنیم که در این صورت گزینه‌های مربوط به Rotation برای ما نمایش داده می‌شود حال برای Solid اول در همان حالتی که قرار دارد زمانی که CTI ابتدای خط زمان است یک کیفریم ایجاد می‌کنیم و به‌طور مثال CTI را  در ۱۰ ثانیه جلوتر قرار می‌دهیم و مقدار عددی مربوط به محور X ها در گزینه‌ی Orientation  با عدد ۹۰ تنظیم می‌کنیم تا این Solid بسته شود.

متحرک‌سازی در افتر افکت 3

حال برای Solid که در سمت راست Solid وسط قرار دارد در ابتدای خط زمان با همان حالی که هست کیفریم ایجاد می‌کنیم و در ۱۰ ثانیه مقدار مربوط به محور Y ها را برای این Solid در گزینه‌ی Orientation  با مقدار ۹۰ تنظیم می‌کنیم.حال Solid سمت چپ را که به رنگ سبز است انتخاب می‌کنیم و در نقطه ابتدا کیفریم ایجاد می‌کنیم و در بازه‌ی ۱۰ ثانیه مقدار مربوط به محور Y ها را یا با عدد منفی ۹۰ و یا با عدد مثبت ۲۷۰ تنظیم می‌کنیم توجه داشته باشید که این چرخش‌ها را با استفاده از گزینه‌ی Orientation  اعمال می‌کنیم در این حالت این قسمت نیز بسته می‌شود.

متحرک‌سازی در افتر افکت 4

برای Solid زرد رنگ مانند Solid اول باید در بازه‌ی ۱۰ ثانیه مقدار مربوط به محور X ها را تغییر دهیم که در اینجا یا با عدد منفی ۹۰ و یا با عدد مثبت ۲۷۰ تنظیم می‌کنیم. حال می‌خواهیم برای Solid آخر که بارنگ آبی مشخص‌شده است چرخش ایجاد کنیم در نقطه اول کیفریم را مقدارهای صفر ایجاد می‌کنیم و در بازه‌ی ۱۰ ثانیه برای آن‌که این Solid هم‌زمان با سایر Solid ها جابه‌جا شود باید به آن زاویه بدهیم که مقدار X آن را با عدد ۲۷۰ تنظیم می‌کنیم. حال اگر زاویه‌ی دید را به حالت Custom view1 تغییر دهیم و خط زمان را به ابتدا بیاوریم و کار را اجرا کنیم حرکت و بسته شدن این مکعب را تا این قسمت مشاهده می‌کنیم.

متحرک‌سازی در افتر افکت 5

همان‌طور که بعد اجرای کار می‌بینیم مکعب به‌طور کامل بسته نمی‌شود و برای آن‌که Solid آخر به‌طور کامل بسته شود باید مکان Anchor point آن را تغییر دهیم برای آن‌که بهتر متوجه حرکت شویم حالت دید را می‌توانیم به Left یا Right تغییر دهیم ما حالت Right را انتخاب می‌کنیم که در این صورت در بازه‌ی زمانی ۱۰ ثانیه Solid آخر همان‌طور که می‌بینید در سمت  چپ Solid نارنجی‌رنگ قرار گرفته که باید مکان Anchor point آن را به سمت چپ Solid نارنجی‌رنگ تغییر دهیم.

دقت کنید ابتدا CTI را درست در ۱۰ ثانیه تنظیم کنید تا با سایر کیفریم ها هماهنگ باشد سپس Solid آخر را که آبی‌رنگ است انتخاب می‌کنیم و دکمه‌ی A را می‌زنیم و برای گزینه‌ی Anchor point در این بازه کیفریم ایجاد می‌کنیم و یک فریم جلوتر می‌رویم برای این کار دکمه‌ی pg dn را از صفحه‌کلید می‌زنیم حال ابزار Anchor point را فعال می‌کنیم و مکان آن را بین دو Solid  تنظیم می‌کنیم  سپس بر روی  Solid کلیک و حرف R را می‌زنیم و در این بازه به آن زاویه می‌دهیم که باید مقدار X را طوری تنظیم کنیم که Solid بسته شود ما در اینجا مقدار ۱۸۰ را به آن دادیم.

متحرک‌سازی در افتر افکت 6

حال اگر از کار اجرا بگیریم می‌بینیم که بعد اجرا مکعب کاملاً بسته می‌شود اما در ابتدای زمان اجرا کار دقیق نیست و Solid ها از هم جداشده‌اند که دلیل آن این است که مکان Anchor point را تغییر دادیم برای  رفع این مشکل نیاز به یک position داریم پس با استفاده از دکمه‌ی Ctrl+Z به حالتی برمی‌گردیم که Anchor point به مکان قبلی خود برگردد و کیفریم آن را نیز غیرفعال می‌کنیم حال در بازه‌ی ۱۰ ثانیه برای آن در حالتی که قرار دارد کیفریم ایجاد می‌کنیم و همچنین یک position ایجاد می‌کنیم حال یک فریم به جلو جابه‌جا می‌شویم و زاویه دید را حالت Right انتخاب می‌کنیم و با فعال کردن ابزار Anchor point مکان آن رابین دو solid تنظیم می‌کنیم و در این حالت برای گزینه‌ی Orientation یک کیفریم ایجاد می‌کنیم و با تغییر مکان CTI زاویه‌ی محور X را طوری تنظیم می‌کنیم که سالید بسته شود  در این صورت اگر کار را اجرا کنیم می‌بینیم که حرکت درست است و مکعب در انتهای اجرا بسته می‌شود.

متحرک‌سازی در افتر افکت 7

ما می‌توانیم در چند بازه جلوتر دوباره به solid آخر در هر جهتی که دوست داریم زاویه بدهیم و دوباره قسمتی از باکس را باز کنیم آنچه گفتیم یک نمونه انیمیشن بود که بر روی باکس اعمال کردیم و نکته‌ی این کار این است که ما با تغییر مکان کیفریم position آن نیز تغییر می‌کند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *