0
09151637530

Animate Skew و کاربرد آن بر روی متون در برنامه افتر افکت

Skew Axis

در این دوره از آموزش افتر افکت می‌خواهیم در مورد Animate Skew و کاربرد آن بر روی متون صحبت کنیم. ابتدا بر روی ابزار text کلیک می‌کنیم و یک متن را تایپ می‌کنیم و سپس با کلیک بر روی لیست بازشوی فایل متنی‌مان‌ که در قسمت timeline برنامه قرار دارد از قسمت Animate گزینه‌ی Skew را انتخاب می‌کنیم توجه داشته باشید این قابلیت‌هایی را که در بخش Animate بیان می‌کنیم برای تمامی متن‌های فارسی ،انگلیسی و حتی اعداد کاربرد دارند.

حال ابتدا برای آن‌که متوجه تغییرات این گزینه شویم مقدار عددی Skew را کاهش یا افزایش می‌دهیم که می‌بینید متن به سمت چپ یا راست منحرف می‌شود که مقدار اولیه آن صفر است اگر مقدار را افزایش دهیم متن به سمت راست منحرف می‌شود و اگر مقدار آن را کاهش دهیم به سمت چپ منحرف می‌شود.

مقدار عددی Skew را کاهش یا افزایش می‌دهیم گزینه دیگری که مشاهده می‌شود گزینه‌یSkew Axis است و کارایی آن زمانی است که با استفاده از گزینه Skew ابتدا متن را منحرف کنیم و بعدازآن با تغییر مقدار عددی Skew Axis می‌توانیم آن را کنترل کنیم و حالت آن را تنظیم کنیم درواقع باعث چرخش حروف می‌شود. با استفاده از دوگزینه‌ای که معرفی کردیم متن را در حالتی که مدنظرمان است تنظیم می‌کنیم و سپس در قسمت Range selector برای گزینه End مقدار کمی را تنظیم می‌کنیم به‌طور مثال عدد هفت حال در این حالت برای گزینه‌ی Offset کیفریم ایجاد می‌کنیم که در ابتدای خط زمان مقدار آن را صفر در نظر می‌گیریم و در چند بازه جلوتر مقدار صد را برای آن تنظیم می‌کنیم حال اگر از کار اجرا بگیریم تغییرات و حرکت متن را مشاهده می‌کنیم که با تغییر مقدار عددی دو گزینه‌ی Skew Axis و skew و گزینه‌های مربوط به قسمت Range selector می‌توان انیمیشن‌های متفاوت و زیبایی را ایجاد کرد. ما می‌توانیم تغییرات متنوع‌تری را هم بر روی کارمان اعمال کنیم ابتدا بر روی متنی که ایجاد کردیم و تغییرات Skew Axis و skew را اعمال کردیم کلیک می‌کنیم و از آن‌یک کپی در همین قسمت ایجاد می‌کنیم حال دو فایل متنی مشابه داریم روی اولی کلیک می‌کنیم و رنگ آن را از پنجره‌ی character تغییر می‌دهیم و در قسمت انیمیت آن تغییرات را کمی متفاوت از متن دیگر تنظیم می‌کنیم.

به‌طور مثال مقدار عددی Skew را چند عدد کمتر تنظیم می‌کنیم و مقدار End را همان عدد هفت تنظیم می‌کنیم و در گزینه‌ی Offset مانند قبل دو کیفریم ایجاد می‌کنیم حال از کارمان اجرا می‌گیریم در این صورت می‌بینیم  علاوه بر حرکت متن رنگ لایه زیری نیز دیده می‌شود که باعث می‌شود حین حرکت متن ترکیب رنگ‌ها را داشته باشیم حتی اگر مقدار skew فایل دوم را صفر کنیم ترکیب رنگ بهتری را خواهیم داشت و کارمان جالب‌تر می‌شود.

حین حرکت متن ترکیب رنگ‌ها را در افتر افکت داریم توجه داشته باشید این کار را می‌توانیم برای چند لایه هم انجام دهیم و در انتخاب لایه محدودیتی نداریم به‌طور مثال لایه اول را انتخاب می‌کنیم و از آن‌یک کپی دیگر ایجاد می‌کنیم حال رنگ لایه‌ی اول را تغییر می‌دهیم و در قسمت Animate یک سری تغییر جزئی بر روی گزینه‌ی Skew اعمال می‌کنیم و بازهم مشابه قبل مقدارهای End وOffset را تنظیم می‌کنیم.

حال اگر کارمان را اجرا می‌بینیم که متن در حین حرکت سه رنگ متفاوت را ترکیب می‌کند و در پایان اجرا متن به رنگی است که برای فایل اولی انتخاب کرده‌ایم توجه کنید اگر فاصله بین دو کیفریم را زیاد کنید حرکت متن آهسته‌تر می‌شود و می‌توانیم دقیق‌تر این تغییرات را مشاهده کنیم.

متن در حین حرکت سه رنگ متفاوت را ترکیب می‌کند

همچنین ما می‌توانیم برای فایل متنی‌ای که اول قرار دارد کیفریم ایجاد کنیم و حالت انیمیشن را برای سایر لایه‌ها غیرفعال کنیم و مقدار skew را طوری تنظیم می‌کنیم تا رنگ هر سه لایه‌ی موجود دیده شود و همچنین می‌توانیم برای تمامی لایه‌ها در قسمت Offset کیفریم ایجاد کنیم تا در تمام لایه‌ها متن حرکت داشته باشد ما می‌توانیم جای فایل‌ها را تغییر دهیم که در این صورت جای رنگ‌ها عوض خواهد شد و ترکیب رنگ متفاوتی ایجاد می‌شود توصیه می‌شود آنچه را که گفتیم در محیط برنامه‌ی افترافکت پیاده‌سازی کنید و حالت‌های مختلف دیگری را نیز امتحان کنید تا به‌صورت کامل با کارایی این قسمت‌ها آشنا شوید.

Anchor Point

حال می‌خواهیم در مورد گزینه‌ی Anchor Point از قسمت Animate صحبت کنیم .ابتدا متنی را تایپ و آن را درج می‌کنیم از لیست بازشوی فایل متنی ایجادشده در قسمت Animate گزینه‌ی Anchor Point را انتخاب می‌کنیم و همان‌طور که میدانیم Anchor Point نقطه‌ای در متن است که تغییرات بر اساس مکان آن نقطه اعمال می‌شود به‌طور مثال با تغییر مقدار آن مکان این نقطه و متن عوض می‌شود که در جهت محور x و y این می‌توانیم جابجا شویم. حال با تغییر مقدار عددی گزینه‌ی Anchor Point متن را در مکان مناسب قرار می‌دهیم و با استفاده از گزینه‌های قسمت Range selector به آن مقدار Start یا End می‌دهیم به‌طور مثال مقدار End را عدد 9 تنظیم می‌کنیم و با گزینه‌ی Offset برای آن انیمیشن ایجاد می‌کنیم طوری که در ابتدای خط زمان با مقدار صفر یک کیفریم ایجاد می‌کنیم و در چند بازه‌ی جلوتر با مقدار صد کیفریم دیگری را ایجاد می‌کنیم و کار را اجرا می‌کنیم در این قسمت هم مانند سایر قسمت‌ها با تغییراتی که در مقدار عددی گزینه‌ها اعمال می‌کنیم می‌توانیم حرکت‌های مختلفی را برای متن ایجاد کنیم.

چرخش(Rotation)

حال پس از تایپ و درج متن موردنظر از قسمت Animate گزینه‌ی Rotation را انتخاب می‌کنیم و میدانیم که به معنی چرخش است که با تغییر مقدار عددی آن می‌توانیم بر روی فایل متنی چرخش ایجاد کنیم و از قسمت Range selector برای آن مقدارهایی را تنظیم و با استفاده از انیمیشن‌سازی به متن حرکت بدهیم. به‌طور مثال ابتدا به مقداری که می‌خواهیم با استفاده از گزینه‌ی Rotation به کارمان چرخش می‌دهیم و سپس مقدار End را 10 تنظیم می‌کنیم حال برای قسمت Offset انیمیشن اعمال می‌کنیم و مقدار آن را در ابتدا صفر و در نقطه‌ی آخر صد تنظیم می‌کنیم با این تغییرات ساده یک انیمیشن ایجاد می‌شود که با play کردن کار آن را مشاهده می‌کنیم . توجه کنیم در مقابل گزینه‌ی Rotation دو مقدار عددی تعریف‌شده است که مقدار عددی اول برای مشخص کردن تعداد دور است و مقدار عددی دوم برای تعیین کردن زاویه و مقدار چرخش می‌باشد که با استفاده از تغییر مقدار عددی هرکدام می‌توان حالت‌های مختلفی را ایجاد کرد برای مثال مقدار گزینه‌های END و Offset را تغییر نمی‌دهیم و مقدار عددی اول را 2 و مقدار عددی دوم را 180 تنظیم می‌کنیم که با اجرای این حالت تغییری متفاوت باحالت قبل را مشاهده می‌کنیم.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *