0
09151637530

آشنایی با محیط و لایه سه‌بعدی افتر افکت

در این بخش از آموزش افتر افکت می‌خواهیم با محیط و لایه ی سه‌بعدی را بررسی کنیم و بدانیم که چگونه می‌توان یک‌شکل را در برنامه‌ی افترافکت وارد محیط سه‌بعدی کنیم.

ابتدا با استفاده از Shape های موجود یک تصویر ایجاد می‌کنیم به‌طور مثال حالت مستطیل را انتخاب می‌کنیم و آن را رسم می‌کنیم و گزینه‌یStroke  آن را غیرفعال می‌کنیم حال می‌خواهیم تصویر دیگری را نیز وارد محیط برنامه کنیم پس در قسمتی که فایل‌ها وارد می‌شوند دو بار کلیک راست می‌کنیم و عکس مورد نظر را وارد محیط برنامه می‌کنیم و آن را در قسمت timeline قرار می‌دهیم در این قسمت هم برای فایلی که وارد کردیم و هم برای شکل ایجاد شده گزینه‌ی Transform را داریم که در قسمت position دو مقدار برای X و Y داریم و در نوار بالای این قسمت یک سری گزینه‌ها داریم که در مورد  آن‌ها صحبت کردیم و در تصویر زیر نیز برای شما مشخص‌شده است.

آشنایی با محیط و لایه سه‌بعدی افتر افکت 1

و درصورتی‌که این گزینه‌ها نمایش داده نشوند کافی است بر روی دکمه‌ی Switches Transform Control Menu کلیک کنید در این صورت این گزینه‌ها نمایش داده می‌شوند حال از گزینه‌های موجود در این قسمت حالت ۳D Layer  را برای هر دو فایل مان فعال می‌کنیم.

آشنایی با محیط و لایه سه‌بعدی افتر افکت 2

حال اگر لیست بازشوی Transform را مشاهده کنید در قسمت position سه مقدار عددی وجود دارد که برای محورهای x-y-z است و اگر بر روی تصویرها نیز کلیک کنیم  این سه محور نمایش داده می‌شوند که اگر اشاره‌گر ماوس را بر روی هر کدام از فلش‌ها نگه‌داریم برای ما مشخص خواهد شد که آن فلش مربوط به کدام محور است اگر بر روی این فلش‌ها کلیک کنیم و ماوس را حرکت دهیم تصویر در جهت همان محور تغییر مکان می‌دهد به‌طور مثال اگر بر روی فلش سبزرنگ که مربوط به محور Y ها می‌شود کلیک کنیم و ماوس را حرکت دهیم تصویر فقط به سمت بالا و پایین می‌تواند جابه‌جا شود و محور Z نیز تصویر تنها دور و نزدیک می‌کند.

حال تفاوت تصویر دوبعدی و سه‌بعدی در چیست!؟

ما می‌توانیم شکل ایجاد شده را بر روی تصویر قرار دهیم و نوع نمایش تصویر را در محیط برنامه از قسمت View می‌توانیم جهت‌های نمایشی را ببینیم و یکی از حالت‌های متفاوتی که وجود دارد را انتخاب کنیم که با انتخاب هر کدام نوع نمایش و نحوه‌ی دید ما فرق خواهد کرد که حالت اصلی نمایش Active Camera می‌باشد حالت‌های دیگر را هم می‌توان انتخاب کرد تا متوجه تغییرات بشویم به‌طور مثال می‌توان حالت ۴ View را انتخاب کرد

آشنایی با محیط و لایه سه‌بعدی افتر افکت 3

اما معمولاً حالت Active Camera و ۱view را انتخاب می‌کنیم. حال تغییراتی که می‌توان در این حالت ایجاد کرد مهم‌ترین آن rotation است که برای هر کدام از محورها گزینه‌ی جدایی وجود دارد و یک گزینه هم برای چرخش از مبدأ داریم در واقع چهار گزینه برای ایجاد چرخش در عکس‌داریم که با تغییر مقدار هر کدام متوجه حالت چرخش‌ها خواهیم شد توجه کنید در گزینه‌ی Rotation ما سه مقدار عددی داریم که هرکدام عکس را به جهتی می‌چرخاند و تعداد دور برای این گزینه مطرح نشده است ولی در گزینه‌های دیگر دو مقدار عددی داریم که مقدار اول تعداد دور را برای تصویر تعیین می‌کند برای سایر گزینه‌ها نیز سه مقدار عددی دارد که با تغییر هر کدام تصویر در راستای محور مربوط به آن مقدار تغییر می‌کند.

چرخش

می‌خواهیم در مورد چرخش فایل‌ها در محیط سه‌بعدی صحبت کنیم ابتدا فایل‌هایی که نیاز داریم وارد محیط برنامه می‌کنیم برای این کار می‌توانیم در قسمت مربوط به وارد کردن فایل‌ها کلیک راست کنیم و از قسمت import گزینه‌ی File را انتخاب کنیم حال فایل‌ها را انتخاب می‌کنیم و import را می‌زنیم حال برای آن‌که فایل‌ها در قسمت Timeline قرار کیرند آن‌ها را انتخاب و با حرکت ماوس در این قسمت قرار می‌دهیم حال تصویر را در حالت انتخاب قرار می‌دهیم و حرف R از صفحه‌کلید را می‌زنیم که در این صورت گزینه‌ی Rotation برای ما نمایش داده می‌شود که شامل دو مقدار عددی می‌باشد عدد اول تعداد دور را مشخص می‌کند و عدد دوم زاویه‌ی چرخش را مشخص می‌کند.

 توجه داشته باشید همان‌طور که قبل گفتیم چرخش بر اساس مکان Anchor point اعمال می‌شود به‌طور مثال تصویر را در حالت انتخاب قرار می‌دهیم و دکمه‌ی A را می‌زنیم و با استفاده از گزینه‌ی Anchor point که نمایش داده می‌شود مقدار آن را تغییر می‌دهیم یا این گزینه را از نوار بالا فعال می‌کنیم و به‌صورت دستی مکان Anchor point را تغییر می‌دهیم حال عکس را انتخاب و دکمه‌ی R را می‌زنیم در این صورت اگر مقدار Rotation را تغییر دهیم مشاهده می‌کنیم که تصویر بر اساس مکان جدیدی که برای Anchor point تنظیم کردیم چرخش دارد حال با کلیک بر روی Anchor point در صفحه مانیتور  از قسمت Transform گزینه‌ی Anchor point را انتخاب می‌کنیم و مقدار صفر را به آن می‌دهیم و برای آن به حالت اول برگردیم گزینه‌ی Reset را از این قسمت انتخاب می‌کنیم.

حال برای فایل مان حالت ۳D Layers را فعال می‌کنیم تا تصویر در محیط سه‌بعدی قرار گیرد حال تصویر را انتخاب می‌کنیم و دکمه‌یR  را می‌زنیم در این حالت هر چهارگزینه‌ای که مربوط به Rotation می‌شود برای ما نمایش داده می‌شود در این حالت هم می‌توانیم چرخش را در جهت سه محور موجود اعمال کنیم که این چرخش باز هم بر اساس مکان Anchor point اعمال می‌شود برای آنکه بهتر این موضوع را درک کنیم مکان Anchor point را کمی تغییر می‌دهیم برای این کار مقدار عددی Z را که صفر تنظیم‌شده افزایش می‌دهیم سپس مقدار عددی گزینه‌های مربوط به  Rotation را نیز تغییر می‌دهیم که در این حالت مشاهده می‌کنید بیشترین تغییر را گزینه‌ی Y Rotation ایجاد می‌کند.

آشنایی با محیط و لایه سه‌بعدی افتر افکت 4

در این قسمت می‌توانیم حالت نمای دید را ۴View-Top انتخاب کنیم می‌توانیم تصویر را از بالا مشاهده کنیم و حالت Top را هم فعال می‌کنیم و تغییر مقدار Y Rotation حرکت تصویر را مشاهده می‌کنیم.

آشنایی با محیط و لایه سه‌بعدی افتر افکت 5

حال اگر بخواهیم تصویر را به نقطه‌ی Anchor point نزدیک کنیم تا از کادر خارج نشود لازم است از گزینه‌ی Anchor point مقدار عددی Z را تغییر دهیم حال زاویه‌ی دید را در مانیتور Active Camera تنظیم می‌کنیم و حالت ۱View را انتخاب می‌کنیم. حال اگر تصویر دیگری را هم وارد محیط کارکنیم ابتدا تصویر در حالت دوبعدی قرار دارد و برای آن‌که وارد محیط سه‌بعدی شود گزینه‌ی ۳D Layers را برای آن فعال می‌کنیم سپس هر دو تصویر را در حالت انتخاب قرار می‌دهیم و دکمه‌ی R را می‌زنیم.

برای آن‌که هر دو تصویر را به چرخش در بیاوریم و انیمیشن ایجاد کنیم ابتدا تصاویر را در جهت محور Z ها کمی جابجا می‌کنیم برای این کار هم اشاره‌گر ماوس را بر روی محور مربوط به Z قرار می‌دهیم و با کلیک بر روی آن و حرکت ماوس به مقداری که می‌خواهیم تصویر را جابه‌جا می‌کنیم یا هم از گزینه Anchor point برای تغییر مقدار عددی Z استفاده می‌کنیم. تصویر را باحالت Top نگاه می‌کنیم و اگر تصاویر از کادر خارج بشوند تنظیمات را به‌گونه‌ای که تصاویر در کادر قرار گیرند تغییر می‌دهیم.

آشنایی با محیط و لایه سه‌بعدی افتر افکت 6

حال برای آن‌که تصاویر با یکدیگر حرکت داشته باشند در حالت اول که تنظیم می‌کنیم برای گزینه‌ی Y Rotation در ابتدای خط زمان کیفریم ایجاد می‌کنیم و در چند بازه‌ی زمانی جلوتر برای هر دو تصویر مقدار ۳ دور را تنظیم می‌کنیم و در این حالت نیز کیفریم ایجاد می‌کنیم حال اگر کار را اجرا کنیم می‌بینیم که هر دو تصویر حرکت‌دارند که اگر زاویه‌ی دید را Active Camera انتخاب کنیم و از کار اجرا بگیریم حرکت تصاویر کاملاً دیده می‌شود.

آشنایی با محیط و لایه سه‌بعدی افتر افکت 7

 ما می‌توانیم تصاویر دیگری را نیز در این قسمت قرار دهیم به‌طور مثال ما تصویر دیگری را وارد محیط می‌کنیم و آن را گونه‌ای تنظیم می‌کنیم که در وسط صفحه قرار گیرد و دو تصویر دیگر دور آن بچرخند اگر زمانی که تصویر سوم را در وسط صفحه تنظیم کردیم از کارمان اجرا بگیریم تصاویر بر روی تصویر وسط می‌چرخند.

آشنایی با محیط و لایه سه‌بعدی افتر افکت 8

ما تصویر را در حالت سه‌بعدی قرار می‌دهیم و در این حالت مجدد کار را اجرا می‌کنیم در این حالت تصاویر از پشت تصویر ماشین می‌چرخند.

آشنایی با محیط و لایه سه‌بعدی افتر افکت 9 که برای تنظیم دقیق حرکت تصاویر می‌توانیم دوباره زاویه‌ی دید را تغییر دهیم و حرکات را تنظیم کنیم  به این صورت تصاویر را در محیط سه‌بعدی قرار دادیم و یک فضای چرخشی برای فایل‌ها ایجاد کردیم.
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *