31
دوره آموزشی

452
دانشجو

60 ساعت
ساعت آموزش

23
تعداد اساتید

تیم رسانه آموزشی مکتب تی وی به مدیریت حسین بافنده در آبان ماه 1396 شکل گرفت و با تولید محتوای آموزشی در نرم افزارهای گرافیکی ادوبی کار خود را آغاز نمود.

ما در مکتب تی وی به شیوه ای که منجر به دوره های آموزشی با کیفیت شده به تولید دوره های خود اقدام میکنیم و با کمک اساتید مستعد در هر حوزه اقدام به ساخت محتوایی دقیقا مناسب هر مخاطب نموده ایم. به گونه ای که مخاطبی که تازه قصد ورود به دنیای گرافیک را دارد از طریق دوره های جامع نرم افزاری ابزار کار خود را که همان نرم افزار باشد به خوبی فرا میگیرد و به کل نرم افزار احاطه لازم را پیدا میکند.

پس از آن در دوره های مهارت محور در هر حوزه ای که قصد ورود جدی به آن را داشته باشد میتواند ثبت نام کرده و آن تخصص را به طور کامل فراگیرد. به این صورت کسی که به خود نرم افزار تسلط لازم را دارد مستقیما سراغ دوره های مهارت محور رفته و به این صورت دقیقا به خواسته خود میرسد و در زمان و هزینه هر کس تا حد ممکن صرفه جویی میگردد.

اساتید مکتب تی وی

Senior Software Developer