39
دوره آموزشی

206
دانشجو

60 ساعت
ساعت آموزش

11
تعداد اساتید

ما در رسانه ی آموزشی مکتب تی وی با در دست داشتن تجارب تیم اجرایی و تولید محتوای خود در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، بر آنیم تا سیستم آموزش ویدیویی آنلاین ایران را ارتقا داده به امید آنکه هیچ فارسی زبانی از وجود اساتید مجرب و برتر کشور برای ورود به بازار کار بی بهره نباشد.

اساتید مکتب تی وی